800 lecie Szymiszowa – sprawa która wymaga wyjaśnienia

W ostatnim czasie, a właściwie w czerwcu  roku  2022, pojawił  się projekt powołanie komitetu obchodów 800 lecia istnienia miejscowości Szymiszów.  Przyczynkiem  do pdjęcia takiej dyskusji było uznanie daty 1223  jako wiarygodnej informacji zamieszczonej w opracowaniu ,,Zapomniany Szymiszów i okolice, , z 1990 roku mojego autorstwa , jak tez użycie tej informacji w książce Piotra Smykały ,,Szymiszów wieś i kościół  1607- 2007,,.  Wiadomość ta oparta została na Regestrze odnoszącym się do dokumentu księcia Bernarda strzeleckiego z 1441 roku, gdzie wymienia się wieś Szymiszów. Z dokumnetu tego  skorzystał w swoim opracowaniu również Felix Triest : Topographisches Handbuch von Oberschlesien. 1865 roku. Według  źródeł z których Triest korzystał, dokument księcia  Bernarda strzeleckiego z 1441 roku był jedynie potwierdzeniem nadań ziemskich ujętych we wczesniejszym  zaginonym dokumnecie z 1223 roku. Niektórzy historycy są zdania że był to sfałszowany dokument mający na celu wymuszenie korzyści majątkowych na rzecz rycerzy kasztelani strzeleckiej. Jako że fakt istnienia takiego dokumentu ( z 1441 roku) jest bezsprzeczny, a jedynie zakwestionowana jest istota jego wykorzystania, należy przyjąć iż wymienienie nazwy wsi Szymiszów odnosi się do faktycznie istniejącej już w 1223 roku miejscowości o takim brzmieniu.

Zapraszam wszystkich mogących wnieść coś nowego w tej kwestii do zabrania głosu.

Norbert Wacławczyk