Okres wpływów rzymskich

Eksponaty częściowo orginalne  z epoki,  w większości repliki.