Szopki Bożonarodzeniowe jubileusz X lecia tradycji w Szymiszowie

Jubileusz X lecia wystawy szopek Biżonarodzeniowych w Szymiszowie

Autor zdjęć Patrycja Murlowska

Nie jest zykłą oczywistością,  aby konkretne działania społeczne mogły trwać nieprzerwanie przez 10 lat, tworzące piękną lokalną tradycję. Są jednak wyjątki od takiej reguły. Na przykład, tradycja Wystaw Szopek Bożonarodzeniowych jaka utrwaliła się w Szymiszowie Osiedle Wapienniki. Trzeba  wielkiej determinacji i umiłowania pracy społecznej, aby wytrwale kontyanuować takie działania bez przerwy przez dziesiątki lat. To dzięki inicjatorowi tego przedsięwzięcia, Panu Romanowi Dethloff, piękna wystawa szopek może być corocznie podziwiana przez mieszkańców Szymiszowa i okolicznych miejscowości.

Autorka zdjęć Patrycja Murlowska  w towarzystwie  organizatora corocznych wystaw Szymiszowskich Szopek Romanem Dethloff.

Pragniemy przedstawić sylwetkę wytrwałego społecznika i animatora kultury regionalnej pana Roaman Dethloff z Szymiszowa

Jest aktywny na niwie regionalnej kultury od wielu lat, a konkretne poczynania w życiu publicznym i kulturalnym Szymiszowa, znane sa wielu mieszkańcom. Energicznie walczył o należne miejsce placówek kulturalnych i inicjatyw społecznych w nowej rzeczywistości. Jego aktywność została zauważona w  na wielu płaszczyznach działanośc i społeczne j.  Dzięki jego inicjatywie rozpoczęto w Szymiszowie organizację cyklicznych   wystaw szopek Bożonarodzeniowych. Współainicjował społeczny ruch na rzecz franciszkańskiego zakonu świeckiego gdzie  ponad osiem lat przewodził  w Suchej . Ta cenna inicjatywa zaowocowała wieloma spotkaniami i imprezami związanymi z działalnością ruchu katolickiego. Jego bezinteresowana działalność społeczna  w zakresie  opieki nad przydrożnymi kapliczkami i krzyżami ,które pieczołowicie nieodpłatnie restauruje,  uratowała od zniszczenia  wiele obiektów sakralnych. Wykonał wiele rzeźb i obrazów o tematyce religijnej.   Jest również członkiem Polskiej Wspólnoty Heraldycznej.

Roman Dethloff – nasz lokalny twórca ludowy- malarz, rzeźbiarz, urodził się 03. 04.1962 w Strzelcach Op. Ukończył szkołę podstawową w Suchej, później uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzelcach Op. którą ukończył egzaminem na mistrza malarza. W tym roku obchodzi piękny jubileusz 40-lecia twórczości ludowej. Od roku 1977 z pasją rzeźbi, maluje oraz odnawia przydrożne kapliczki, krzyże, pomniki i figury sakralne. Aktywnie włącza się w ratowanie zabytków naszego regionu oraz zbiera dla przyszłych pokoleń materiały, dokumenty, stare fotografie, legendy i opowiadania o zwyczajach związanych z naszą lokalną historią. Jest członkiem Polskiej Roli Heraldycznej „Nova Heraldia” z siedzibą w Jeleniej Górze. Społecznie angażuje się w życie naszej miejscowości, wspomaga działania rady sołeckiej Szymiszowa – Osiedle oraz rady parafialnej przy kościele pw. Ducha Świętego w Szymiszowie. Człowiek o wielu talentach, wielkim sercu, na którego kreatywność i pomoc zawsze można liczyć. Właśnie został nominowany do Laura Ziemi Strzeleckiej. Pan Roman Dethloff większość swojego życia poświęcił działalności artystycznej społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej. Strzelczanin z urodzenia. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów naszej „małej ojczyzny”. Laureat licznych nagród. Brał udział w licznych wystawach zorganizowanych m.in. we Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Strzeleckim Ośrodku Kultury, Tułowickim Domu Kultury, Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich czy Parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Był pomysłodawcą oraz jest współorganizatorem kolejnych edycji Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych oraz Ozdób Świątecznych, mających miejsce w miejscowości Szymiszów w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Brał udział w konkursie na herb Powiatu Strzeleckiego. Twórca projektu herbu i loga dla niejednego sołectwa Powiatu Strzeleckiego

Archiwum – spis tytuły wszystkich artykułów dostępnych dla zarejestrowanych

Szanowni Państwo

Pragniemy zaprezentować ksiązki i opracowania lokalnego badacza histori ziemi strzeleckiej, Pana Piotra Smykały

 1. Smykała, Rozmierz 1256–2006, Strzelce Opolskie 2006
 2. Smykała, Szymiszów, wieś i kościół 1607–2007, Opole 2007
 3. Smykała, Dolna biskupa Cedzicha, Strzelce Opolskie 2008
 4. Smykała, Grodzisko. Dzieje wsi i parafii 1429–2009, Opole 2009
 5. Smykała, E. Kowalczyk, K. Pydych, Stulecie Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, Szymiszów 2011
 6. Smykała, Piotrówka, Petersgrätz, Petrův Hradec, wieś założona przez husytów, 1832–2012, Opole 2012
 7. Smykała, Krośnica i Borycz, kościół i parafia 1932–2012, Opole 2012
 8. Smykała, P. Michalik, Jemielnica. Dzieje wsi i parafii, Opole-Jemielnica 2014
 9. Smykała, E. Dalibóg, Dzieje pożarnictwa na ziemi strzeleckiej 1863–2013, Strzelce Opolskie 2014
 10. Smykała, Izbicko. Dzieje wsi i parafii, Strzelce Opolskie 2015
 11. Smykała, Sucha. Wieś i kościół, Sucha 2016
 12. Smykała, Grabów, Opole 2017
 13. Smykała, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 1869–2019, Zawadzkie 2019
 14. Smykała, Poznowice, Siedlec i Sprzęcice. Dzieje wsi i parafii, Izbicko 2020
 15. Smykała, P. Michalik, S. Dudek, Centawa. Wieś tysiąca źródeł, Centawa 2021
 16. Przewodnik turystyczny, Poznaj Krainę św. Anny, Stowarzyszenie Kraina św. Anny 2010,
 17. Przewodnik turystyczny, dwujęzyczny, Spacerownik/Spazierbuch, Opole 2018

Spis treści Archiwum

Dostęp do artykułów archiwalnych wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych. Pragniesz przeczytać lub skorzystać z treści poproś o hasło dostępu. Hasło wpisz na a podstronie ARCHIWUM

Inna możliwość wyszukania interesującyh tematów, to kliknięcie na podstrony lub wpisanie frazy lub tematu ze spisu artykułów,  do okienka szukaj.

Spis artykułów

1.Powstanie legendy templariuszy na rożniątowskiej górce

2.Cmentarz w Szymiszowie

3.Tajemnice rozniątowskiej górki.

4.Cud pod kliczową Górą

5.Wyścicgi korkowych łódek na rozniątowskim potoku.

6.Historia pragliwego młynarza

7.Miejsce w szymiszowskim lesie zwane bratówka

8.Pamięć o przodkach.

9.Szymiszowskie szopki.

10.Przydrożny krzyż

11.Siemionka, śląska potarwa wigilijna.

12.Jemielnicka historia.

13.Portret ksiedza Georgiusa Woitali z Szymiszowa.

14.Sto lat krzyża w Suche.

15.Mała ojczyna – propozycja.

16.Miecz katowski z Izbicka.

17.Kącik skata na Wysokiej.

18.Ruchome punkty muzealne w powiecie strzeleckim.

19.Pisarz śląski, który jest awangardą śląskości.

20.Nowe fakty z życia twórcy historii Strzelec Wielkich, Reichela.

21.Znalezisko przy polnej drodze.

22.Muzeum w Strzelcach Wielkich

23.Kośiółek św. Barbary, a  jego związek z miejscem straceń na rożniątowskiej górce.

24.Czy odnaleziono legendarną zaginoną kasą wojska austriackiego pod Szymiszowem.

25.Kroszonki na ziemi strzeleckiej.

26.Niemiecki poeta Geothe na zamku w Strzelcach Wielkich.

27.Bożek Tyr z jemielnickiego klasztoru w śląskim muzeum Görlitz.

28.Miecz z Kielczy.

29. Wiejskie herby jako sposób na popularyzację własnej miejscowości.

30. Nowe informacje do legendy o wojskach św. Jadwigi na rożniatowskiej górce.

31.Historia znaleziska z Jemielnicy część 3.

32.Bożek Tyr powróci do jemielnickiego klasztoru.

33.Nasze nazwiska, historia, znaczenie, pochodzenie.

34.Rękodzieło i rzemiosło.

35.Jarmark cysterski w Jemielnicy.

36.Cztery młyny nad szymiszowskim potokiem.

37.Wielkanocny czas w powiecie strzeleckim.

38.Szkolna Kasa Oszczędności w Szymiszowie.

39.Jemielnicki punkt muzealny.

40.Znalezisko na polach pod Strzelcami.

41.Kolendy czas pod Strzelcami

42.Wodzenie niedźwiedzia w powiecie strzeleckim Cud pod Kliczową Góra

43.Wyścicgi korowych łódek na rozniątowskim potoku

44.Historia pragliwego młynarza

45.Miejsce w szymiszowskim lesie zwane bratówką

Pamiątki historyczne ziemi strzeleckiej – fakty i publikacje stowarzyszenia

Witam serdecznie przyjaciół historii ziemi strzeleckiej.

Z wielką satysfakcją pragniemy zaprezentować Państwu sześć pozycji wydawniczych,  z  cyklu  Pamiątki Historyczne Ziemi Strzeleckiej, wydane sumptem Inicjatywy Społecznej Moreantiqua jakie ukazały się po raz pierwszy w 1999 roku a ich powtórne wydanie ukazało się w 2021 roku Niestety niski nakład spowodował szybką  sprzedzrz i ich  obecną niedostępność. Zanosimy się ze wznowieniem wydawniczym tych pozycji.

1. Rożniątowska Ruina,  Historia i Legendy

Opracowanie to obejmuje w swej treści wszelkie materiały związane z historią i teraźnieszością tego szczególnego miejsca. Począwszy od legend i utworów literackich poświęcone temu objektowi, poprzez przedstawienie dokumentacji ikonograficznej, jak też wszelkich artefaktów mających jakiekolwiek powiązanie zarówno z ruiną kaplicy św. Floriana jak również z osobami zajmującymi się jej odbudową.

 

 

2. Szymiszów, kościół i cmentarz

Cmentarz i kościół w Szymiszowie jest jednym z najciekawszych obiektów na ziemi strzeleckiej  do zwiedzania. Pragniemy przedstawić w tym opracowaniu nie tylko historię powstania tego obiektu ale również wszelkie materiały związane z mieszkańcami tej miejscowości. Tak więc obok rysu historycznego, przytoczymy wiele opowiadań i legend w powiązaniu z wydarzeniami w których udział brali mieszkańcy tej miejscowości.

3. Miecz z Kielczy, historia odkrycia, zaginięcia i odnalezienia obiektu  archeologicznego, zwanego Śląskim Ekskaliburem. Legenda związana z jego powstaniem przedstawiona  w formie  opowiadania z epoki brązu, oddająca w obrazowy sposób atmosferę życia  mieszkańców dzisiejszej ziemi strzeleckiej sprzed 3,5 tysiaca lat. Dalej przedstawiono zarys historii odtworzenia tego miecza, w aspekcie  archeologii poznawczej artefaktów i ich użyteczności dla miłosników historii w formie replik i kopii.Zostaną zaprezenowane kulisy odkrycia, zaginięcia i ponownego odnalezienia oraz ideii wykonania repliki tego miecza. Daty, fakty, miejsca i osoby związane z historią tego obiektu.

4. Historia figurki bożka Tyr, odznalezionej w przyklasztornym stawie w Jemielnicy.  Próba odtworzenia jego pochodzenia i okresu  powstania, na kanwie   krótkiego opwiadania  którego akcja rozgrywa się w epoce brązu. Szczególne miejsce w tym opracowaniu jest opis faktów związanych z rekonstrukcją tego artefaktów, według  materiałów i  informacji zebranych przez lokalnych historyków ziemi strzeleckiej szczególnie  inicjatora jego odtworzenia, Pana Norberta Wacławczyka.

5. Pozycja nawiązująca  do legendy księcia Mikołaja II Niemodlińskiego, ściętego w Nysie w dniu 27 czerwca 1497, w świetle faktów historycznych, legend i opracowań współczsnyc badaczy opolszczyzny. Ukazany zostanie również wątek związku  osoby księcia Mikołaja II z miejscowościami Sucha i Szymiszów,  w aspekcie zaginionych zwłok tego opolskiego księcia.

 

6. Szlachta ziemi strzeleckiej

Próba stworzenia zarysu historycznego mieszkańców ziemi strzeleckiej, na podstawie materiałów archiwalnych ze szczególnym uwzględnieniem rodów szlacheckich od średniowiecza do wieku XX . Daty, przynależności rodowe i majątkowe, nazwiska , miejscowości okregu strzeleckiego od średniowiecz do wieku XIX.

Poniżej prezentujemy osiągnięcia inicjatywy społecznej Moreantiqua w działaniach ratowania tradycji kultury materialnej i niematerialnej, na terenie ziemi strzeleckiej.

 

 

Po pracach zabezpieczających

1.Zabezpieczenie ruiny wieży kaplicy św. Floriana na rożniatowskiej górce pod Strzelcami Opolskimi.

2. Zgromadzenie kilkuset przedmiotów i artefaktów muzelnych z przeznaczeniem dla projektowanego muzeum regionalnego w Strzelcach Opolskich. Patrz, Eksponaty przyszłe muzeum

3. Powołanie do życia ruchomych punktów muzealnych, znajdujacych się w Strzelcach Opolskich, Wysokiej, Jemielnicy, Leśnicy.

Odlewy figurki bożka Tyr w brązie

4. Wykonanie ekonstrukcji zaginionej figurki bożka Tyr, pochodzacego z klasztoru cysterskiego w Jemielnicy, z przeznaczeniem dla parafii w Jemielnicy oraz zbiorów muzeum śląskiego w Niemczech, miast Görlitz i Ratingen.

5. Wspólpraca z muzeum Śląskim w Bytomiu i Nysie, ze szczególnym uwzględnieniem podjęcia projektu rekonstrukcji artefaktu archeologicznego, tak zwanego miecza z Kielczy.

6. Rozpoczecie projektu spisu nazw odmiejscowych rejonu ziemi strzeleckiej.

7. Powołanie do życia projektu uzupełnienia i rozszerzenia dokumentacji i informacji o zabytkach ruchomych i nieruchomych, znajdujących się na terenie ziemi strzeleckiej, tak zwanych zabytków gminnych.