Czarnocin – odkrycia

Na terenie miejscowości  Czarnocin znaleziono odłamik skorup ceramiki średniowiecznej.

Jak podają niektórzy znawcy tematu nazwa wywodzi się ze staropolskiego określenia odnoszącego sie do urodzajnej ziemi , czarnoziemu. Po raz pierwszy informacja o tej miejscowości pojawia się  w 1485 r. jako „Czarnozeme”. Niemiecki nauczyciel Heinrich Adamyjako najstarszą nazwę miejscowości wymienia Czarnosin podając jej znaczenie „Schwarzflur” czyli w języku polskim „Czarne pole. Na przestrzeni wieków nazwa wsi ulegała zmianom spowodowanym zapisem  fonetycznym. Po II wojnie światowej usankcionowano kolejną odmianę pisowni w postaci Czarnocin.

Dokumenty kościelne z XVII w. wymieniają ją jako „Czarnozenie” oraz „Czanozenie”. Czarnocin należał wtedy do  do parafii Leśnica

Spis z 1720 r. wykazał w tej miejscowości wymienia  97 mieszkańców. W 1783 r. Czarnocin należał do hrabiego Colonny. Położony na krańcu wsi folwark nosił nazwę Annahof. W tym czasie wioska miała już własną szkołę.

W danych statystycznych Śląska z 1845 r. Czarnocin wymieniano jako „Czarnosin”. Wieś liczyła w tym czasie 382 mieszkańców. W Czarnocinie były wtedy 4 młyny i gorzelnia. Według statystyki z 1861 r. rzemiosłem trudniło się 11 osób. Znajdowała się tu również karczma. W 1910 r. Czarocin liczył 374 mieszkańców. W 1921 r. przez pola należące do wsi przebiegała linia frontu ostatniej fazy III powstania śląskiego

W 1939 wieś liczyła 272 mieszkańców, ale w 1996 – już tylko 164. Zmniejszanie się liczby mieszkańców powodowane było emigracją W latach powojennych część wsi zasiedlona została przez przesiedleńców polskiego pochodzenia z obecnej Ukrainy.