Kadłub

Kadłub
Prawdopodobnie pierwsza wzmianka pisana o Kadłubie datowana jest na rok 1429. O tym że miejscowość ta istniała już o wiele wczesniej możemy jedynie przypuszczać. Na przestrzeni wieków nazwa ta przechodziła swoiste przeistoczenie.Ponieważ okres wczesnego średniowiecza był czasem posługiwania się łaciną jao językiem pisanym, nazwę Kadłub zapisywamo ze słuch niejednokrotnie jedynie w formie fonetycznego odbioru.