Sieroniowice -odkrycia

W niektórych opracowaniach historycznych wymienia się pozostałości grodu średniowiecznego w Sieroniowicach. Wprawdzie nie stwierdzona  miejsca mogącego wskazywać na taki obiekt, ale również tutaj odnajdywano odłamki naczyń gliniannych niewiadomego pochodzenia.