Osiek

Pobieżne badania pobliskich terenów wsi Osiek i samej miejscowości, pozwalają snuć przypuszczenia na istnienie wczesnośredniowiecznej osady lub grodziska. Wskazują na to różnorodne odłamki ceramiki i innych artefaktów znajdowane na terenach przyległych pól i samej wsi.