Pasjonaci historii

Dethloff Roman – Szymiszów

Pragniemy przedstawić sylwetkę wytrwałego społecznika i animatora kultury regionalnej pana Roaman Dethloff z Szymiszowa

Jest aktywny na niwie regionalnej kultury od wielu lat, a konkretne poczynania w życiu publicznym i kulturalnym Szymiszowa, znane sa wielu mieszkańcom. Energicznie walczył o należne miejsce placówek kulturalnych i inicjatyw społecznych w nowej rzeczywistości. Jego aktywność została zauważona w  na wielu płaszczyznach działanośc i społeczne j.  Dzięki jego inicjatywie rozpoczęto w Szymiszowie organizację cyklicznych   wystaw szopek Bożonarodzeniowych. Współainicjował społeczny ruch na rzecz franciszkańskiego zakonu świeckiego gdzie  ponad osiem lat przewodził  w Suchej . Ta cenna inicjatywa zaowocowała wieloma spotkaniami i imprezami związanymi z działalnością ruchu katolickiego. Jego bezinteresowana działalność społeczna  w zakresie  opieki nad przydrożnymi kapliczkami i krzyżami ,które pieczołowicie nieodpłatnie restauruje,  uratowała od zniszczenia  wiele obiektów sakralnych. Wykonał wiele rzeźb i obrazów o tematyce religijnej.   Jest również członkiem Polskiej Wspólnoty Heraldycznej.

Roman Dethloff – nasz lokalny twórca ludowy- malarz, rzeźbiarz, urodził się 03. 04.1962 w Strzelcach Op. Ukończył szkołę podstawową w Suchej, później uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzelcach Op. którą ukończył egzaminem na mistrza malarza. W tym roku obchodzi piękny jubileusz 40-lecia twórczości ludowej. Od roku 1977 z pasją rzeźbi, maluje oraz odnawia przydrożne kapliczki, krzyże, pomniki i figury sakralne. Aktywnie włącza się w ratowanie zabytków naszego regionu oraz zbiera dla przyszłych pokoleń materiały, dokumenty, stare fotografie, legendy i opowiadania o zwyczajach związanych z naszą lokalną historią. Jest członkiem Polskiej Roli Heraldycznej „Nova Heraldia” z siedzibą w Jeleniej Górze. Społecznie angażuje się w życie naszej miejscowości, wspomaga działania rady sołeckiej Szymiszowa – Osiedle oraz rady parafialnej przy kościele pw. Ducha Świętego w Szymiszowie. Człowiek o wielu talentach, wielkim sercu, na którego kreatywność i pomoc zawsze można liczyć. Właśnie został nominowany do Laura Ziemi Strzeleckiej. Pan Roman Dethloff większość swojego życia poświęcił działalności artystycznej społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej. Strzelczanin z urodzenia. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów naszej „małej ojczyzny”. Laureat licznych nagród. Brał udział w licznych wystawach zorganizowanych m.in. we Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Strzeleckim Ośrodku Kultury, Tułowickim Domu Kultury, Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich czy Parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Był pomysłodawcą oraz jest współorganizatorem kolejnych edycji Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych oraz Ozdób Świątecznych, mających miejsce w miejscowości Szymiszów w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Brał udział w konkursie na herb Powiatu Strzeleckiego. Twórca projektu herbu i loga dla niejednego sołectwa Powiatu Strzeleckiego

Makowiecki Ryszard –  Ligota Dolna

Nietuzinkowa postać pana Ryszarda Makowieckiego z Ligoty Dolnej zasługuje na miano pozytywnie nakręconego. Pokaźna  Galeria sakralna powstała  w starym budynku w Ligocie Dolnej u podnóża Góry św. Anny robi wrażenie.  Jest najwiekszą  prywatną  palcówką  tego typu powstałą w Polsce  z prywatnej inicjatywy. Bardzo profesjonalne podejscie do temat.  Uratowane od zapomnienia  i zniszenia eksponaty,  mówia o kulturze i sztuce sakralnej Śląska,  Czech , Polski, Niemiec i Austrii. Kolekcja ta stała się częścią kultury ziemi strzelcekiej. Jego kolekcja liczy już 700 dzieł i wciąż się powiększa. W większości są to eksponaty  z przełomu wieku XIX i XX.  Także starsze eksponaty,  niejednokrotnie wartości muzealnej  są do podziwiania w pięknie  urządzonych salach.  Mecenas sztuki sakralnej na ślasku, pan  Makowiecki wpisał się na stałe w życie kulturalne ziemi strzeleckiej.

Mutz Karol -Szymiszów

Świętej pamięci Karol Mutz  autor  kilku publikacji dotyczących historii miasta Strzelce Opolskie, oraz monografii Szymiszowa, pozostał w naszej pamięci jako pasjonata lokalnej historii. Aktywnie wspierał inicjatywę społeczną zabezpieczenia ruin wieży  tak zwanej kaplicy sw. Floriana.  Dzieki jego prywatnemu archiwum podzielił się informacjami z wieloma innymi autorami  zajmujacymi się historią okolicznych miejscowości.

Kowalczyk Emilia -Szymiszów

Wieloletnia nauczycielka i kierowniczka Szkoły Podstawowej nr. 1   w Szymiszowie, wspaniały pedagog i wychowawca wielu roczników młodzieży szymiszowskiej. Współautorka  opracowania dotyczącego 100 lecia historii Szkoły w Szymiszowie, skarbnica wiedzy na temat edukacji  w okresie drugiej połowy XX wieku.

Rudol Stefan – Wysoka

Twórca i lider Lokalnej Grupy Odnowy Wsi Wysoka , miłośnik i pasjonata lokalnej historii,  główny kreator Planu Odnowy miejscowości Wysoka, jak też autor opisu historii wsi Wysoka. Zbieracz i kolekcjoner starych fotografii i przedmiotów związanych z przeszłością i historią miejsca zamieszkania.

Waclawczyk Norbert

Pasjonat histori, powołał do życia Inicjatywę Społeczną Moreantiqua zrzeszającą lokalnych historyków  ziemi strzeleckiej  zaangażowanych w wiele projektów ratowania zabytków  ruchomych i nieruchomych.

Jednym z pierwszych projektów było zabezpieczenie ruiny na rożniątowskiej górce, następnie zrealizowano wykonanie repliki bożka Tyr z jemielnickiego klasztoru oraz replik miecza z Kielczy. Dalej zaplanowano tworzenia zbiorów przedmiotów i artefaktów, mających w przyszłości  stanowić podstawąe muzeum regionalnego w Strzelcach Opolskich. a obecnie stanowiące podstawę ruchomienia punktów muzealnych znajdujących się aktualnie w Strzelcach Opolskich, Jemielnicy, Leśnicy, Wysokiej. Wiele innych pomysłów przedstawiono na tej platformie internetowej

Twórca Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia oraz amatorskiego ruchu heraldycznego Polska Wspólnota Heraldyczna – towarzystwa powstałego w 2005 roku w Jeleniej Górze którego jest wspólzałożycielem. Uczestnik miedzynarodowych spotkań heraldyczno genealogicznych między innymi w Stuttarcie-Niemcy oraz  Mastrich-Holandia. Członek Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Genealoogicznego we Wrocławiu. Autor wielu opracowania heraldycznych,  opisów historycznych oraz utworów literackich.

Danian Kalisch z Jemielnicy

Niezwykły eksponat z okresu końca II Wojny Światowej, został niedawno  ujawniony prze zapalonego zbieracz staroci i antyków,  Pana Damiana Kalisza z Jemielnicy.

Jego wielka pasja do  zbierania  artefaktów okresu II Wojny Światowej została uwieńczona rzadkimi znaleziskiem. Jest to kawałek samolotu  B24 J, Liberator, w postaci jednej części sigła, który rozbił się 22 sierpnia 1944 roku o godzinie 14.47 w Olszowie pod Górą Św. Anny

 

Zestrzelony przez flak niemieckiej obrony przeciwlotniczej rozlokowanej wokół zakładów w Blachowni i  Kędzierzynie. Pilotem tej jednostki według przekzanych nam przez Pana Damiana  wiadomości, był kapitan Francis Cloaninger. Maszyna z dziewięcioma członkami załogi zdołała awaryjnie wylądowć pod Olszową. Tam zostali zatrzymani i wzięci do niewoli przez oddział niemiecki. Los tych pilotów nie jest znany. Wystratowali z bazy San Giovanni z Włoch. Jednostka 16 armii Powietrznej USA,  454 Grupa Bombowa,  737 Dywizjon.