Grodzisko

Znalezisko archeologiczne  wskazujace na osadnictwo na tym terenie.  Licznie występujące odłamki  naczyń glinianych  znajdowane na terenie przydrożnych pól w kierunku miejscowości Rozmierz i Rozmierka,  pozwalają przypuszczać na istnienie tam pewnych skupisk ludzkich, małych osad lub pojedynczych miejsc siedliskowych. Dwa stanowiska archeologiczne z okresu wczesnośredniowiecznego. Prawdopodobnie pierwszy gród drewnianny znajdował si,e tutaj już w połowie X wieku.