Wysoka

Z opracowania Stefana Rudola

Historia  miejscowości  Wysoka vel Visoka, sięga swoimi korzeniami  wieków średnich. Pierwsza wzmianka pisana to zapis w dokumentach z 1234 roku, księcia Henryka I Brodatego, który potwierdza darowiznę części wsi Visoka dokonaną  na rzecz klasztoru w Czarnowąsach  przez Kazimierza Opolskiego.  Inna część wsi Visoka w poczatka wieku XIV należała również jako darowizna dla klasztoru w Jemielnicy. W dokumentach księcia Alberta Strzeleckiego z 1342 roku i 1353 występuje niejaki Zbrosko de Visoka, zas w dokumencie z 1361 roku Theodoryk z Visoka którego potomkowie mieli przyjąć nazwisko Wysockich. Następny dokument  opisuje pożar drewniannego kościoła w 1371 który jednak został odbudowany. Nazwa Wysoka pojawia sie po raz pierwszy w dokumentach z 1421 roku gdzie jako właściciel wymieniany jest niejaki Petrasz  Stral.  Z tym okresem wiąże się legenda o rycerzu rozbójniku i jego zamku na Wysokiej.