Brzeziny

Historia

Nazwa miejscowości pochodzi od polskiej nazwy nawiązującej do lasu brzozowego. Spis geograficzno-topograficzny miejscowości leżących w dawnych granicach Prus z 1835 roku, którego autorem jest J.E. Muller notuje nazwę miejscowości Brzesina jako jedyną, funkcjonującą zarówno w języku polskim jak i niemieckim.W latach 30 XX wieku władze niemieckie zmieniły nazwę na Nieder Birken