Balcarzowice

 

Niemiecka nazwa Balzarowitz, polska nazwa po 1945 Balcarzowice Gmina Ujazd powiat Strzelce Opolskie. Historia tej miejscowości jako miejsca zamieszkania sięga wczesnego średniowiecza. Na terenie areału wioski dokonano odkrycia  archeologicznego. Jest to przypuszczalne grodzisko  pomiędzy wioską Balcarzowice a Sieroniowicami. Założone zostało na planie czworoboku, otoczone fosą i niskim wałem obronnym. Prawdopodobny okres powstania to przełom XIII i XIV wieku. Areał powierchni domniemanego grodziska można okreslić na około 150 metrów kwadratowych. Odnaleziono tam wiele artefaktów. Między innymi odłamki naczyń gliniannych i resztek urządzenia obronnego.

W czasie plebiscytu w dniu 20 marca 1921 roku za Polską głosowało 113 osób, za niemcami  osiem.

W roku 1936 wioska została przemianowana na Schönwiese. Po 1945 roku wieś wraz całym śląskiem przeszła pod polską administrację co poskutkował zmianą nazwy z Balzarowitz na Balcarzowice. Dzień 25 sierpnia 2008 roku przejdzie do annałów histori. W tym dniu nad wioską przeszeł cyklon który dokonał zniszenia kilkunastu posesji. W lisopadzie 2008  dokonano prawnego usankcjonowania umieszczenia dodatkowo  nazwy miejscowości w języku niemieckim w postaci Bazarowitz