Błotnica

Ślady osadnictwa na terenie Błotnicy siegają odległych wieków wczesnego średniowiecza. Jako siedziba rodowa szlachty śląskiej  została wybrana przez ród von Posadowski

Posiadaczem Błotnicy był Carl Friedrich von Veber posiadacz majątków w Warmątowicach, Płużnicy Wielkiej oraz Centowie.
Jego córka Amelia wyszła 2 lutego 1761r za hrabiego Fryderyka Wilhelma von Posadowsky’ego i po ślubie młodzi zamieszkali w toszeckim zamku, który z czasem sprzedali baronowi von Eichendorfowi.

Dopiero po śmierci Amelii cały majątek Karla von Wehnera stał się własnością Posadowsky’ch .

Karl Posadowsky uzyskał nawet cesarskie pozwolenie na połączenie majątków, nazwisk i herbów.
Pałac był w ich posiadaniu był do 1945r.
Sam Karl Posadowsky był postacią dośc barwna jak na swoje czasy.
Żenił się dwukrotnie. Pierwsza żona pochodziła z Czarnowąs i dała Karlowi aż jedenaścioro dzieci.
Gdy zmarła w 1822r niespełna 40-stoletni wdowiec poślubił Henriette z domu Cranach, z którą miał dwóch synów.
Drugą żonę również przeżył.
Po śmierci Karola-19 kwietnia 1851r wszystko odziedziczył jego dwudziestosześcioletni syn Herman będący w posiadaniu Błotnicy do 1912r.
To z jego inicjatywy w połowie XIXw we wsi stanął klasycystyczny pałac otoczony parkiem z fontanną, sztuczną wyspą oraz rodzinnym grobowcem. Kolejnym z rodziny, który przejął majątek był graf Hans Adam Posadowsky, który w 1921r udostępnił pałac powstańcom śląskim na sztab Wojciecha Korfantego.
Wydarzenia z III powstania śląskiego upamiętnia tablica pamiątkowa umieszczona na jednej z pałacowych ścian
„Kiedy pod Górą św. Anny w 1921 roku ważyły się losy śląska i lała się krew serdeczna jego ludu. W tym budynku mieścił się sztab powstańczy. Dla uczczenia bohaterów powstań śląskich. W XX-lecie Polski Ludowej tablicę ufundowało towarzystwo rozwoju ziem zachodnich maj 1965 r.”
II wojna światowa obeszła się z pałacem łaskawie i dopiero w styczniu 1945r został on zdewastowany i rozszabrowany. Polscy żołnierze, którzy tam później stacjonowali odnaleźli zamurowaną w ścianie korespondencję grafa Hansa Posadowsy’ego dotyczą zaopatrzenia powstańców w żywność.
Zespół pałacowo-folwarczny znajduje się w centralnej części wsi. Składa się z pałacu otoczonego parkiem na wschód i pn.-wsch. Pałac wzniesiono w końcu XIX wieku, w stylu neoklasycznym.
Aktualnie w pałacu znajduje się biblioteka publiczna, mieści się także Świetlica Wiejska SOK. W budynku działał przez wiele lat Uniwersytet Ludowy.
W latach osiemdziesiątych funkcjonowało dwuletnie pomaturalne studium reżyserii amatorskich teatrów lalek.
W ciągu kilku lat swojej działalności przez tę szkołę przewinęło się kilkadziesiąt osób, dzisiaj w większości są to aktorzy, pracownicy teatralnych pracowni plastycznych oraz przedstawiciele innych zawodów.

Było to miejsce dające doskonałe warunki do rozwoju w każdej dziedzinie, dzięki doskonałej kadrze nauczycielskiej.
Źródła: http://historian.bloog.pl,https://dolny-slask.org.pl,http://sokoliszlak.cba.pl