Opracowania i książki

Uwaga !

określenie artykuł  odnosi się do publikacja   Kalendarz Strzelecki 2000

W rubryce tej,  prezentujemy materiały ukazujacej  w swej treści tematy zwiazanej z naszym  strzeleckim regionem

Duda Regina

artykuł

Śląskie Beranie

Duda Henryk
Sucha z dziejów miejscowości i parafii ISBN 978-83-60244-59-3

Gaworski Marek

Śmierć,bale, i skandale     ISBN 978-83-64399-19-0

Mutz Karol
Burmistrzowie Strzelec Opolskich 1809- 2009 ISBN 83-919876-3-6
Strzelce Opolskie – Gross Strehlitz przed i po 1945 ISBN 976-83-63015-15-2
Szymiszów wczoraj i dziś ISBN 978-83-63015-30-

Smoleń Stanisław
Strzelce Opolskie znane i nieznane ISBN 83-90912-1-7
artykuł
Strzeleckie stroje ludowe

Strzelce Opolskie miasto i kościół na przełomie wieków

ISBN  978-83-926-883-2-7

Smykała Piotr

pozycje książkowe

Krośnica i Borycz, Kościół i parafia    ISBN 978-83-61915-28-7

Piotrówka Wieś założona przez husytow

Szymiszów wieś i kościół  1607-2007   ISBN 978-83-88945-73-1

Rozmierz 1256- 2006        ISBN 83-92266-4-X

Szweczyk Ryszard i Angela
artykuł
Sześć lat z ,, Na Chwilka,,

5

Kowalczyk Emilia,  Krystyna Pydych, Piotr Smykała

Stulecie szkoły podstawowej w  Szymiszowie  ISBN 978-83-61915-20-1

Król  Jadwiga             

Dzieje Parafi Szymiszów                                             ISBN 83-85025-92-8

Lis Michał

Rok Pierwszy w Powiecie Strzeleckim       ISBN 83 -7126  -141 – 1

Stowarzyszenie Instytut Śląski Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

Malik Agnieszka

Płaskoń

Krąg Świętej Góry                                                        ISBN 978-83-924345-3-5

Hanich Andrzej ks.

Góra św. Anny Sanktuarium Diecezji Opolskiej

Sikorski  Marek

Skarby Ziemi Krapkowickiej – zabytki i historia    ISBN 83-919876-4-7

Lysek Norbert

Karlus z Kamienia                                              ISBN 978-83-924345-2-8

artykuł

Przemysł cementowo-wapienniczy w powiecie strzeleckim

Klemenski Marcin A. 

ALBERT Książę Strzelecki 1300-1370    ISBN 978-83-7730-201-9

Królikowski Marek

artykuły

Lesnica, w księstwie kozielsko-bytomskim czy strzeleckim

Głos w sprawie domniemanego grobu wczesnośredniowiecznegow Strzelcach

Kim był Wincenty z Kielczy

Schulc Joachim 

artykuł

Historia geologiczna ziemi strzeleckiej

Warunki klimatyczne regionu strzeleckiego

Kała Adam

artykuł

Położenie geograficzne i dzieje Grodziska do 1923 roku

Duda Henryk

Zarys dziejów rodu Kalinowskich z Kalinowa i Kalinowic

Dlaczego parafia Sucha została przyłączona do parafii Rozmierz

Lipnicki Albert

artykuł

O leśnickich młynach

Leśnica -kształtowanie się granic miasta w okresie miedzywojennym

Dziejów Leśnicy ciąg dalszy

Trojok Józef

artykuł

Drogi Renarda

Świstak J.

artykuł

Piotr Gaszowiec z Rozmierzy

Michalik Piotr

artykuł

Znakomity kompozytor z Jemeilnicy

Chłop pańszczyźniany Marek z Jemielnicy

H.Głowacki

artykuł

Jerzy Gorecki

Romuald Jończy

artykuł

Vicekanclerz z Suchych Łanów

Romuald Jończy i Sabina  Kauf

artykuł

Andreas Maria Renard

Joachim Gabor

Romuald Jończy  i  Urszuka Pawleta

artykuł

Theodor Aufrecht

Josef Schablitzki

Theopil Woschek

Słaboń Manfred ks.

artykuł

Nasz profesor z Góry sw. Anny

Wawrzyniak Czesław

artykuł

O ciekawych przykładach pamiętnikarstwa ziemi strzeleckiej

Lipok Karol

artykuł

Karol Mysliwiec – ksiądz ze Sprzęcic

Kauf Sabina

artykuł

Willibald Mucke

Mes Ruta

artykuł

Historia szkoły podstawowej w Rożniątowie

Kowalczyk Józef

artykuł

Władysław Dymkow, twórca UL w Błotnicy Strzeleckiej

Smoleń Teresa

artykuł

Znane i nieznane pasje Stanisława Smolenia

Pachroń Adan

artykuł

Chciałem zostać misjonarzem

Pachroń Edward

artykuł

700 lecie Płużnicy Wielkiej

Suskie skowronki

W Krośnicy wodzą niedźwiedzia od zawsze

Gąsiorowicka procesja ku czci św. Sebastiana

Gołąb łączy ludzi

Szewczyk Wilhelm

artykuł

O Gorze św. Anny

Morawiec Ryszard

artykuł

Święta Jadwiga – patronka śląska

Zabytki miasta i gminy Ujazd

Nowak Edmund

artykuł

Obozy dla wysiedlonych Polaków

Obozy wysiedleńcze dla Niemców

Nowak Zygmunt

Z poselskich doświadczeń Helmuta Paździora

Tubek Stanisław

artykuł

Nowy obiekt zabytkowy

Wróbel Andrzej

artykuł

Zwyczaje i obrzedy we współczesnym życiu wsi strzeleckiej

Lipok Ryszard

artykuł

Wesele dawniej

Lamm Jolanta

artykuł

Nasza Izba

Urząd Miasta Strzelce Opolskie
Strzelce Opolskie na starej fotografii ISBN 83-909912-8-4
Barwy naszej wsi – Historia, kultura, ludzie

Waclawczyk Norbert
Zapomniany Szymiszów i Okolice wydanie własne

Wójcik Franciszek

artykuł

Tomasz Koj z Rzędowic Ślązakiem Roku

LITERATURA     Śląscy pisarze

Bednorz Zbyszko i in.: Śląsk. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom II. Warszawa: PWN, 1985. ISBN 83-01-05369-0, s. 442- 450
KS 7336
Fazan Mirosław, Nawrocki Witold: Katowickie środowisko literackie w latach 1945-1967. Katowice: Śląsk, 1969.
GŚ 19185
Heska-Kwaśniewicz: Literaci na odzyskanym Śląsku. „Śląsk” 1998 nr 11 s. 42- 44.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kluczewska Barbara: Niemieckojęzyczni. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 9.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kuźnik Grażyna: Gdzie jesteś, pieronie? Schellbach pytał o to stale. Śląsk ma bogatą mapę literacką. Mieszkało w tym regionie wielu pisarzy. „Polska. Dziennik Zachodni” z 8 maja 2009 roku, s. 23.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Leszczyna Jacek: Jak pisano po polsku na Śląsku w XIX wieku. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 6- 7.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Ligoń Kazimierz: Poeci Górnego Śląska : Krótki zarys historji literatury ludowej na Górnym Śląsku : Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Literatury w Warszawie, Akademji Umiejętności w Krakowie i Collegium Minus w Poznaniu. Przedmowa Jan Kasprowicz. Lwów: Książnica Polska, 1920.
stl 6935 (cymelia)
Lubosz Bolesław: Bohaterowie i statyści. Katowice: Śląsk, 1982. ISBN 83-216-0305-X.
GŚ 2756
Majerski Paweł: Dzikość w sercu poetyckiego Śląska. „Śląsk” 1997 nr 5 s. 16- 17.
Malessa Monika: Wychodzenie ze śląskiego zaścianka. „Nowe Książki” 1984 nr 11 s. 111.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Malicki Jan: Laury, togi, pastorały : Szkice o kulturze literackiej renesansowego Śląska. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0309-2.
GŚ 3498
Najwybitniejsi pisarze niemieckojęzyczni na Górnym Śląsku. „Gazeta Wyborcza”
[wycinek w kartotece regionalnej]
Nowacki Dariusz: Literatura bez regionalnych zobowiązań. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 12.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Pawłowiczowi Maria: Polska książka na Śląsku. Rozmowę przeprowadziła Stanisława Warmbrand. „Śląsk” 1997 nr 1 s. 34- 35.
Rott Dariusz: Ogrodzińskiego synteza piśmiennictwa śląskiego. „Śląsk” 1998 nr 4 s. 48- 50.
Sikora Władysław: Wielokropki : Szkice o kulturze Śląska Cieszyńskiego. Katowice, Śląsk, 1982. ISBN 83-216-0225-8.
GŚ 18419
Sławek Tadeusz: Śląsk – kultura braterska / siostrzana. Kilka uwag o pracy, myśli i inspiracji religijnej w literaturze śląskiej końca XIX i początku XX wieku. W: Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku. Red. Wojciech Świątkiewicz, Janusz Wycisło. Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski, 1998. ISBN 83-86053-28-3, s. 20- 34.
GŚ 22307
Smolińska Teresa: Jo wóm trocha połosprowiom. Współcześni gawędziarze ludowi na Śląsku. Opole: Instytut Śląski, 1986.
GŚ 16156
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Katowicki. Informator biograficzny. Katowice: Oddział Katowicki SPP, 1997. ISBN 83901251-8-8.
GŚ 19604
Warneńska Monika: Niegasnące ognie : O pisarzach na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Katowice: Śląski Instytut Wydawniczy, 1987. ISBN 83-7008-057-X.
GŚ 12527
Zaremba Jan: Śląsk – piśmiennictwo. W: Słownik literatury staropolskiej. Red. Teresa Michałowska. Wyd. 2 poprawi i uzup. Wrocław: Ossolineum, 1998. ISBN 83-04-04426-9, s. 937- 939.
KS 22745

pisarze, poeci:
Aleksander Skowroński. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Chomerska Michalina: Pejzaż malowany słowem [Elfryda Tulec]. „Nowiny” z 23 lipca 2003 roku, s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Dobro zawsze nas ocali. Ukazał się trzeci tomik poetycki Natalii Piekarskiej-Ponety. „Nowiny” z 21 marca 2007 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Dzierżawa Bogdan: Utopek z Wielopola. Żory: Oldprint, 1995. Rec. Jan Miodek o „Utopku z Wielopola.” . „Na Styku” 1996 nr 1 s. 19.
Fazan Mirosław: Próba czasu. O pisarstwie Albina Siekierskiego w 10. rocznicę śmierci. „Śląsk” 1999 nr 2 s. 56 – 58.
Jan Kopiec. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Józef Bolesław Korzeniowski. „Na Styku” 1996 nr 1 s. 29.
Kańtoch Anna: Jeszcze nie jestem pisarką. Rozmowę przeprowadziła Anna Góra. „Dziennik Zachodni” 2006 nr 78 s. 12.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Karwat Krzysztof: „Nasz człowiek” z Berlina [Henryk Bereska]. „Dziennik Zachodni” 2001 nr 144 s. 21.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Karwat Krzysztof: Stanisław Bieniasz (1950-2001) Między krzesłami. „Dziennik Zachodni” 2001 nr 40 s. 14.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kincel Ryszard: Ks. Augustyna Weltza życie i dzieło. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 75- 84.
GŚ 1820z
Korzeniowski Józef. [wiersze]. „Na Styku” 1996 nr 1 s. 14- 15.
Kronikarz rodzinnych stron [Sylwester Musiolik]. „Nowiny” z 28 lutego 2001 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Ks. Stefan Czermiński. Współcześni poeci śląscy. W: Z tej ziemi : Śląski kalendarz katolicki na rok 1994. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1993. ISBN 83-7030-111-8, s. 242-245.
cz. 23011
Lubi pisać gwarą. [Elfryda Tulec z Lysek]. „Dziennik Zachodni” 2007 nr 13 s. 2.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Lubosz Bolesław: Konrad poezji śląskiej [Jan Nikodem Jaroń].
[wycinek w kartotece regionalnej]
Od zła ku dobru. Spotkanie z Piotrem Rakowskim. „Gazeta Rybnicka” 1999 nr 12 s. 19.
Paźniewski Włodzimierz: List do Bolesława L. [Bolesław Lubosz]. „Dziennik Zachodni” z 11 stycznia 2001 roku, s. 15.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Pisarz dał sentymentalnego drapaka. [Horst Eckert]. „Trybuna Górnicza” z 9 czerwca 2005 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Pukowiec Janina: [wiersze]. „Na Styku” 1996 nr 1 s. 17- 18.
Rosner Edmund: Poeta polski z czeskiego Śląska [Wilhelm Przeczek]. „Śląsk” 1996 nr 12 s. 44- 45.
Seget Arkadiusz: Magda z Magdeburga i inne opowiadania. Opole 2000. Rec. Jerzy Szymik: Heimweh. Boleść utraty. „Gość Niedzielny” 2001 nr 42.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Sienkiewicz Wiesław: [wiersz]. „Na Styku” 1996 nr 1 s. 16.
Spotkanie z Piotrem Rakowskim. „Dzień” z 25 listopada 1999 s. 15.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Szczepański Henryk: Dr Edmund Strążyski. Zapomniany twórca. „Gość Niedzielny” z 5 października 2008 roku, s. XIV.
Śląski Wernyhora. [Wawrzyniec Hajda]. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Świat Jacka Molędy. „Dzień” z 27 października 1999 s. 15.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Teresa Snopkowska-Malicka. Współcześni poeci śląscy. W: Z tej ziemi : Śląski kalendarz katolicki na rok 1996. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1995. ISBN 83-7030-166-5, s. 208- 210.
cz. 22702
Tum Danuta [wiersze]. „Przegląd Powszechny” 2000 nr 5 s. 198- 199.
W ciszy więcej usłyszysz.. [Jadwiga Mandera – RYBNICZANKA]. „Gazeta Rybnicka” 2000 nr 12 s. 18.
W setną rocznicę śmierci ks. Konstantego Damrota. „Nowiny” z 1 marca 1995, s. 7.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Waniek Henryk: Czy Śląska już nie ma? Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Klich. „Tygodnik Powszechny. Książki w Tygodniku” 2003 nr 24, s. 9- 10.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Wieliński Bartosz T.: Ballada o niegrzecznym Janoschu [Horst Eckert]. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 14.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Woszkowska Mariola: Człowiek z małego miasteczka. Wspomnienie o Bolesławie Luboszu. „Dziennik Zachodni” z 8-9 września 2001 roku, s. 21.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Wspomnienie o Albinie Siekierskim. „Dziennik Zachodni” 2005 nr 44 s. 17.
Ziomkowie docenili. [Kazimierz Strzałka]. „Nowiny” z 14 listopada 2001 roku, s. 1 i 3.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Zmarł Stanisław Bieniasz. „Dziennik Zachodni” z 13 lutego 2001.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Zostawiam swój gorący ślad. Wiersze Andrzeja Romana Wowry. W: Z tej ziemi : Śląski kalendarz katolicki na rok 1990. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1989, s. 146- 151.
cz. 22705

Janina Podlodowska – http://www.rybnik.pl/bsip/podlodowska/Podlodowska.htm
Jerzy Szymik – http://www.bibliofilur.republika.pl/album/szymik.htm

Ligoniowie:
Baranowicz Jan: Juliusz Ligoń : Śląski działacz i poeta. Katowice: Śląsk, 1960.
GŚ 3412z
Juliusz Ligoń. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Karlik z „Kocyndra” [Stanisław Ligoń]. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Steller Stefan: Śląskie drogi Ligonia. [Stanisław Ligoń]. „Śląsk” 1998 nr 12 s. 40- 43.
Widera Bogdan: Mało odświętny tekst. W 50. rocznicę śmierci Stanisława Ligonia. „Trybuna Śląska. Magazyn” z 12 marca 2004 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Wilhelm Szewczyk:
Kisiel Marian: Między przepaściami. O poezji Wilhelma Szewczyka. „Śląsk” 1997 nr 9 s. 51- 54.
Kuczyński Krzysztof: O niemcoznawczych zainteresowaniach Wilhelma Szewczyka. „Śląsk” nr 10 s. 45- 47.
Listy do Wilhelma Szewczyka. „Śląsk” 1996 nr 1 s. 25- 27.
Nazywali go Wiluś, Wili, Lusiek. Wspomnienie o Wilhelmie Szewczyku w 90. rocznicę urodzin. „Dziennik Zachodni” 2006 nr 16 s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Siwczak Ewa: Wili – nasz człowiek. „Nowiny” z 31 stycznia 2001 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Siwczak Ewa: Z zapisków i notatek. „Nowiny” z 10 października 2001 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Skocza Marek: Przewodnik ku Europie. W 10. rocznicę śmierci Wilhelma Szewczyka. „Dziennik Zachodni” 2001 nr 133 s. 13.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Szewczyk Grażyna: „.mój ojciec kochał książki, cygara i Czarną Sarenkę.” Rozmowę przeprowadziła Marta Fox. „Śląsk” 1996 nr 1 s. 22- 24.
Szewczyk Wilhelm: Nieustraszona rozmowa z samym sobą : Poezje 1937-1959. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996. ISBN 83-901880-8-2.
GŚ 19364
Wiluś, Lusiek, Wiliam. „Dzień. Trybuną Śląska” 25 czerwca 2001 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Józef Lompa:
Bojownik o polskość Śląska. W setną rocznicę śmierci Józefa Lompy 1863-1963. „Nowiny” 1963 nr 14 s. 3.
Długosz J.J.: Małe i niespodziewane odkrycie Troi albo dlaczego warto uważnie czytać zapiski Lompy. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.192- 194.
cz. 23013
Lyszczyna Jacek: „Nie drogą bitą, lecz ścieżkami dzikimi wybijam się.” W 200-lecie urodzin Józefa Lompy. „Śląsk” 1997 nr 6 s. 50- 52.
Snoch Bogdan: Józef Piotr Lompa 1797-1863. W: Ziemia Śląska. Tom 4. Red. Lech Szaraniec. Katowice: Muzeum Śląskie, 1997. s. 381- 385.
GŚ 21718
Szołtysek Marek: Józef Lompa – geniusz w ubóstwie. „Gazeta Rybnicka” 1997 nr 6 s. 16- 17.
Szołtysek Marek: Śląski Sokrates. „Gość Niedzielny” z 8 lipca 2007 roku, s. XI.
Z dziejów pewnego pomnika. „Śląsk” 1996 nr 8 s. 79.

Gustaw Morcinek:
Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Morcinek nie wymyślił Stalinogrodu! „Gość Niedzielny” z 7 marca 2004 roku, s. 27.
Klich Aleksandra, Baster Marek: Morcinek – pisarz, który wzruszał. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 10.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kolińska Krystyna: Pisarz i człowiek. „Gospodyni” 1991 nr 36 s. 5.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Morcinek Gustaw: Andraszek. Katowice: Śląsk, 1956.
GŚ 4522
Morcinek Gustaw: Górniczy zakon. Wyd. 2. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0326-2.
GŚ 16904
Morcinek Gustaw: Gwiazdy w studni. Katowice: Śląsk, 1956.
GŚ 4524
Morcinek Gustaw: Listy spod morwy. ciąg dalszy. Katowice: ŚIN, 1985. ISBN 83-7008-001-4
GŚ 6531
Morcinek Gustaw: Nowele wybrane. Kraków: Wydawn. Literackie, 1956.
GŚ 3726
Morcinek Gustaw: Pokład Joanny. Wyd. 12. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0302-5.
GŚ 3112
Morcinek Gustaw: Wyrąbany chodnik. Wyd. 5. Katowice: Śląsk, 1987. ISBN 83-216-0601-6
GŚ 964z
Wach-Malicka Henryka: Z samotności w samotność. „Dziennik Zachodni” 2006 nr 198 s. 18.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Kazimierz Gołba:
Gołba Kazimierz: Wieża spadochronowa : Harcerze Śląscy we wrześniu 1939. Wyd. 6. Katowice: Śląsk, 1985. ISBN 83-216-0685-7.
GŚ 13003
Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ślązak z wyboru. „Gość Niedzielny” z 28 kwietnia 2002 roku nr 17 s. 41.
Widera Bogdan: „Nasz” człowiek z Rzeszowa. W 50. rocznicę śmierci Kazimierza Gołby. „Trybuna Śląska” z 26 kwietnia 2002 s. 4- 5.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Józef Musioł:
Lubina-Cipińska Danuta: Chłopak z Połomi. „Nowiny” z 11 kwietnia 2001 s. 15.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Leżeński Cezary: W Polskę wpisane. „Nowe Książki” 1989 nr 6 s. 25.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Czy na pewno ble, ble? „Gazeta Rybnicka” 2007 nr 3 s. 25.
Nowa książka Józefa Musioła. „Gazeta Rybnicka” 2001 nr 2 s. 23.
Musioł Józef: Chachary : Sceny sądowe w Stalingradzie. Katowice: ŚIN, 1989. ISBN 83-7008-101-0.
GŚ 22293
Tuziak Andrzej: Śląskie ślady. „Dzień. Trybuna Śląska” z 2-3 maja 2001 roku, s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Tadeusz Kijonka:
Kijonka Tadeusz: Poezje wybrane. Warszawa: LSW, 1982. ISBN 83-205-3416-X. [RYBNICZANIN]
GŚ 20235
Kijonka Tadeusz: Śnieg za śniegiem. Warszawa: PIW, 1981. ISBN 83-06-00583-X. [RYBNICZANIN]
GŚ 20227
Kijonka Tadeusz: Świadectwo poety. Rozmowę przeprowadziła Konstanty Pieńkosz. „Literatura” 1987 nr 2 s. 28- 31
[wycinek w kartotece regionalnej]
Żuliński Leszek: Wiersz mój przygarbiony. O(O wierszach stanu wojennego Tadeusza Kijonki). „Śląsk” 1996 nr 12 s. 32- 33.

Horst Bienek:
Bienek Horst: Kawałki biograficzne. „Śląsk” 1996 nr 8 s. 28- 29.
Bieniasz Stanisław: Horst Bieniek – jeden z nas. „Śląsk” 1998 nr 10 s. 22- 24.
Budnik Rafał: Śląskie opowieści Horsta Bienka. Rozmowę przeprowadził Marcin Pietraszewski. „Dzień” z 24 listopada 1999 s. 9.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Karwat Krzysztof: Z Gleiwitz do Gliwic. Horst Bienek, pisarz śląski. „Trybuna Śląska” 2005 nr 51.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Lewandowski Jan F.: Bienek filmowy. „Śląsk” 1997 nr 10 s. 43.
Pisarz z pogranicza. „Dziennik Zachodni” 2005 nr 277 s. 18.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Wiatr Marcin: Bienek: Śląsk, moje marzenie. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Małgorzata Szejnert: Czarny ogród
Babuchowski Szymon: Ogród ukryty w książce. „Gość Niedzielny” 2008 nr 40 s. 50- 53.
Szejnert Małgorzata: Czarny ogród. Kraków: Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0896-4.
GŚ 3843z
Szejnert Małgorzata: Giszowiec jako metafora. Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Wolnik. „Polska. Dziennik Zachodni” z 11 grudnia 2007 roku, s. 32.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Joseph von Eichendorff:
Eichendorf Joseph von: Z cyklu: Wspomnienie młodości. „Przegląd Powszechny” 2000 nr 4 s. 65- 69.
Eichendorff Joseph von: Z życia Nicponia. „Śląsk” 1997 nr 11 s. 30- 33.
Glenc Izabela: Joseph von Eichendorff – wybitny syn Ziemi Raciborskiej. [prezentacja multimedialna]
63cg (historia)
Joseph von Eichendorff [wiersze]. „Śląsk” 1997 nr 11 s. 22- 25.
Karwat Krzysztof: Blizny na kamieniach. „Śląsk” 1997 nr 11 s. 17- 21.
Kerner Andrzej: Dom Spotkań Eichendorffa. „Gość Niedzielny” nr 31 s. 23.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kincel Ryszard: Eichendorffowie w Kraju Hulczyńskim i Opawie. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 85- 98.
GŚ 1820z
Klich Alekandra: Eichendorff: Romantyczny Niemiec ze Śląska. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 8.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Lam Andrzej: Poetycka ojczyzna Eichendorffa. „Przegląd Powszechny” 2000 nr 4 s. 76- 85.
Poeta romantyzmu. „Dziennik Zachodni” 2005 nr 52 s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Raudner Tomasz: Granit w podzięce. „Nowiny” z 12 lipca 2006 roku, s. 12.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Rzega Henryk: Religijność Josepha von Eichendorffa w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 99- 104.
GŚ 1820z
Stein Volkmar: Joseph von Eichendorff : Ein Lebensbild. Obraz życia. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, 2001. ISBN 3-87057-242-6.
GŚ 23648
Strofy ze „starego kraju.” „Śląsk” 1996 nr 9 s. 25.
Szewczyk Grażyna Barbara: Ostatni rycerz romantyzmu. „Sląsk” 1997 nr 11 s. 26- 29.
Szymik Jerzy: „Das Zauberwort” : Magia poezji Josepha von Eichendorffa – zapiski na marginesach wierszy, książek, miejsc i wspomnień. W: Z tej ziemi : Śląski kalendarz katolicki na rok 1996. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1995. ISBN 83-7030-166-5, s. 168- 182.
cz. 22702
Szymik Jerzy: Eichendorff: wierna piosneczka śląska. „Gość Niedzielny” 2007 nr 45 s. 50.

RYBNIK:
Podlodowska Janina: Aspiracje i inicjatywy (Kluby literackie w Rybniku po drugiej wojnie światowej i Rybnickie Dni Literatury). W: Kroniki Rybnickie. Numer pierwszy. Rybnik: Regionalne Towarzystwa miast: Jastrzębie, Leszczyny, Rybnik, Wodzisław, Żory, 1983. s. 391- 398.
GŚ 4818
Rybnickie Dni Literatury. Oprac. Stanisław Wilczek. Katowice: Śląsk, 1971.
GŚ 19179
Węgiel i pióro. XVII Rybnickie Dni Literatury. Grupa Literacka ROW. Wodzisław Śląski: Mecenat KWK 1-Maja, 1986.
GŚ 20246

ciekawostki:
Koraszewski Jacek: Czym był Mickiewicz dla Śląska w okresie walk o wyzwolenie społeczne i narodowe. Stalonigród: Śląsk, 1956.
GŚ 19440

Górny Śląsk w literaturze:
Gołba Kazimierz: Wieża spadochronowa : Harcerze Śląscy we wrześniu 1939. Wyd. 6. Katowice: Śląsk, 1985. ISBN 83-216-0685-7.
GŚ 13003
Grabski Władysław Jan: Rapsodia świdnicka. Wyd. 8. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0538-9.
GŚ 5492
Mass Henry: Pastwa. Cieszyn: Johen, 1999. ISBN 83-901818-8-6.
GŚ 754g
Miarka Karol: Góra Klemennsowa : Powieść z czasów zaprowadzenia chrześcijaństwa na Śląsku oparta na podaniach ludu. Katowice: Secesja, 1992.
GŚ 14987
Morcinek Gustaw: Andraszek. Katowice: Śląsk, 1956.
GŚ 4522
Morcinek Gustaw: Górniczy zakon. Wyd. 2. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0326-2.
GŚ 16904
Morcinek Gustaw: Gwiazdy w studni. Katowice: Śląsk, 1956.
GŚ 4524
Morcinek Gustaw: Listy spod morwy. ciąg dalszy. Katowice: ŚIN, 1985. ISBN 83-7008-001-4
GŚ 6531
Morcinek Gustaw: Nowele wybrane. Kraków: Wydawn. Literackie, 1956.
GŚ 3726
Morcinek Gustaw: Pokład Joanny. Wyd. 12. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0302-5.
GŚ 3112
Morcinek Gustaw: Wyrąbany chodnik. Wyd. 5. Katowice: Śląsk, 1987. ISBN 83-216-0601-6
GŚ 964z
Musioł Józef: Chachary : Sceny sądowe w Stalingradzie. Katowice: ŚIN, 1989. ISBN 83-7008-101-0.
GŚ 22293
Opowieści śląskie. Wybór Jacek Kajtoch. Warszawa: KAW, 1985. ISBN 83-03-01047-6.
GŚ 6522
Piekarska-Poneta Natalia: Byłam nie tylko na Mikołowskiej. Rybnik: Miejska Biblioteka Publiczna, 1996. ISBN 83-901718-4-8.
GŚ 1822z
Siekierski Albin: Blisko, coraz bliżej : Opowieść filmowa. Wyd. 2. Katowice: KAW, 1985. ISBN 83-03-00934-6.
GŚ 1645z
Szejnert Małgorzata: Czarny ogród. Kraków: Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0896-4.
GŚ 3843z

Cymelia:
Bonczyk Norbert: Góra Chełmska. Opracował Wincenty Ogrodziński. Wyd. 2 krytyczne. Katowice: Nasza Księgarnia, 1938
(Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Biblioteka Pisarzy Śląskich I -III).
Gojawiczyńska Pola: Górnoślązaczka. Warszawa: Rój, 1937.
Jaroń Jan Nikodem: Wojsko św. Jadwigi : Pięć obrazków scenicznych z dziejów śląskich. Katowice: Śląski Związek Akademicki, 1931.
Krzyżanowski Julian: Podania i baśni śląskie. Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1938.
(Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Polski Śląsk. Odczyty i rozprawy 36).
Ligoń Kazimierz: Poeci Górnego Śląska : Krótki zarys historji literatury ludowej na Górnym Śląsku : Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Literatury w Warszawie, Akademji Umiejętności w Krakowie i Collegium Minus w Poznaniu. Przedmowa Jan Kasprowicz. Lwów: Książnica Polska, 1920.
stl 6935 (cymelia)
Lubiński Czesław: Z niwy ślązkiej : Wiersze. Tom pierwszy. Wyd. drugie, pomnożone i poprawione. Bytom G.Ś.: Katolik, 1893.
Łakomy Ludwik: Święta Barbara Skarbnik i Zabrzeski : Górnośląskie legendy górnicze. Wyd. 2 czwórnasób powiększone. Dąbrowa Górnicza: St. Święcki, 1933.
Morcinek Gustaw: Duńskie serce. Wyd. 2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1936.
Morcinek Gustaw: Dzieje węgla. Wyd. 11. 4 ilustracje. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1946
(Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży).
Morcinek Gustaw: Dzieje węgla. Wyd. 12. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1947
(Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży).
Morcinek Gustaw: Ludzie są dobrzy. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Bibljoteka Polska, 1935.
Morcinek Gustaw: Łysek z pokładu Idy : Opowiadanie. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1933
(Bibljoteka Szkoły Powszechnej).
Morcinek Gustaw: Łysek z pokładu Idy : Opowiadanie. Wyd. 4. Katowice: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1948.
Morcinek Gustaw: Maszerować!… Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
Morcinek Gustaw: Miasteczko nad rzeką. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
Morcinek Gustaw: W zadymionym słońcu. Wyd. 10 (31- 34 tysiąc). Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938
(Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży).
Morcinek Gustaw: W zadymionym słońcu. Wyd. 3. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1935
(Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży).
Morcinek Gustaw: Wyrąbany chodnik. Wydanie drugie. Część I i II. Cieszyn: Dziedzictwo, 1936.

Gwarą:
Kosyrczyk Klemens: Gawędy Stacha Kropiciela. Katowice: Kuria Metropolitalna, 1994. ISBN 83-901087-2-0.
GŚ 17934
Śląskie beranie czyli humor Górnego Śląska Oprac. Dorota Simonides. Wyd. 2. Katowice: ŚIW, 1988. ISBN 83-7008-046-4.
GŚ 15688

Poezja śląskich poetów:
Bonczyk Norbert: Stary kościół miechowski. Katowice: Śląsk, 1987. ISBN 83-216-0568-0.
GŚ 13044
Chmiel Jan: Wiersze gwarą haftowane. Skoczów: Offsetdruk i media, 2007. ISBN 978-83-60431-06-1.
GŚ 1210b
Chmiel Jan: Wiersze gwaróm zdobione czyli sztyry pory roku z przistawkami. Skoczów: Offsetdruk i media, 2008.ISBN 978-83-60431-16-0.
GŚ 1209b
Gierowski Zdzisław: Śląsk walczący : poezja i pieśń. Katowice: Instytut Śląski, 1946.
GŚ 2131
Kijonka Tadeusz: Poezje wybrane. Warszawa: LSW, 1982. ISBN 83-205-3416-X. [RYBNICZANIN]
GŚ 20235
Kijonka Tadeusz: Śnieg za śniegiem. Warszawa: PIW, 1981. ISBN 83-06-00583-X. [RYBNICZANIN]
GŚ 20227
Krajobrazy i słowa : Antologia poetów zaolziańskich. Katowice: Śląsk, 1980. ISBN 83-216-0116-2.
GŚ 11598
Krupiński Józef: Tratwa świętej Barbary. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1986.
GŚ 7306
Mandera: Dałeś mi. Rybnik: Tęcza, 1993. [RYBNICZANKA]
GŚ 778g
Pietras-Tum Danuta, Pietras Henryk: Litery w linę powiązane. Kraków: WAM, 1992. ISBN 83-85304-25-8. [RYBNICZANKA]
GŚ 15067
Podlodowska Janina: Akwarele. Katowice 1990. [RYBNICZANKA]
GŚ 18486
Podlodowska Janina: Płonący gościniec. Kraków: Secesja, 1990. [RYBNICZANKA]
GŚ 20240
Podlodowska Janina: Żeby była miłość. Warszawa: Wydawn. MON, 1984. ISBN 83-11-07051-2. [RYBNICZANKA]
GŚ 9762
Sordyl Honorata: Otwórz ciszę. Wodzisław Śląski: Urząd Miasta Rydułtowy, [ok. 2000]. ISBN 83-907476-2-6.
GŚ 24615
Szewczyk Wilhelm: Nieustraszona rozmowa z samym sobą : Poezje 1937-1959. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996. ISBN 83-901880-8-2.
GŚ 19364
Szymik Jerzy: Dotyk źrenicy : wiersze z lat 1993-1996. Lublin: Norbertinum, 1997. ISBN 83-86837-41-1.
GŚ 19714
. Szymik Jerzy: Ziemia niebieska. Lublin: Norbertinum, 1994. ISBN 83-85131-55-8.
GŚ 21427
Szymik Jerzy: Zupełnie inaczej. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1991. ISBN 83-7030-084-7.
GŚ 20229
W ciemności słyszę Boga kroki.. Wiersze poetów śląskich. Oprac. Renata Zwoźniakowa. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1986.
GŚ 6848

Legendy i baśnie:
Bajki i Podania. Zebrał Józef Lompa. Wrocław: Ossolineum, 1965.
GŚ 4003z
Baranowicz Jan: Baśnie śląskie. Warszawa: LSW, 1957.
GŚ 5357
Buczyński Jerzy: Skarbnik, zmory, utopce i upiory : Opowiadania ludowe z ziemi rybnickiej i wodzisławskiej. Racibórz: WAW, 2005. ISBN 83-89802-06-6.
GŚ 1677z
Dobkiewiczowa Kornelia: Miedziana lampa : Baśnie i opowieści o śląskim skarbniku. Wyd. 5. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986. ISBN 83-10-08908-2.
GŚ 213z
Eichendorff Joseph von: Górnośląskie baśnie i podania. Racibórz: Silesia, 1991.
GŚ 16790
Morcinek Gustaw: Legendy i baśnie. Katowice: Śląsk, 1984. ISBN 83-216-0433-1.
GŚ 5226
Morcinek Gustaw: W wiergułowej dziedzinie. Katowice: Śląsk, 1975.
GŚ 12997
Stronczek Anna: Śląskie Bojki Babci Any. Katowice: Infomax, 2006. ISBN 83-89476-26-6.
GŚ 3097z
W skarbnikowym królestwie : Baśnie i podania śląskie. Wybór. Jadwiga Kwiecień. Katowice: Śląsk, 1990. ISBN 83-216-0627-X.
GŚ 19268