Opracowania i książki

Uwaga !

określenie artykuł  odnosi się do publikacja   Kalendarz Strzelecki 2000

W rubryce tej,  prezentujemy materiały ukazujacej  w swej treści tematy zwiazanej z naszym  strzeleckim regionem

 

Duda Regina

artykuł

Śląskie Beranie

Duda Henryk
Sucha z dziejów miejscowości i parafii ISBN 978-83-60244-59-3

Gaworski Marek

Śmierć,bale, i skandale     ISBN 978-83-64399-19-0

Mutz Karol
Burmistrzowie Strzelec Opolskich 1809- 2009 ISBN 83-919876-3-6
Strzelce Opolskie – Gross Strehlitz przed i po 1945 ISBN 976-83-63015-15-2
Szymiszów wczoraj i dziś ISBN 978-83-63015-30-

Smoleń Stanisław
Strzelce Opolskie znane i nieznane ISBN 83-90912-1-7
artykuł
Strzeleckie stroje ludowe

Strzelce Opolskie miasto i kościół na przełomie wieków

ISBN  978-83-926-883-2-7

Smykała Piotr

 1. Smykała, Rozmierz 1256–2006, Strzelce Opolskie 2006
 2. Smykała, Szymiszów, wieś i kościół 1607–2007, Opole 2007
 3. Smykała, Dolna biskupa Cedzicha, Strzelce Opolskie 2008
 4. Smykała, Grodzisko. Dzieje wsi i parafii 1429–2009, Opole 2009
 5. Smykała, E. Kowalczyk, K. Pydych, Stulecie Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, Szymiszów 2011
 6. Smykała, Piotrówka, Petersgrätz, Petrův Hradec, wieś założona przez husytów, 1832–2012, Opole 2012
 7. Smykała, Krośnica i Borycz, kościół i parafia 1932–2012, Opole 2012
 8. Smykała, P. Michalik, Jemielnica. Dzieje wsi i parafii, Opole-Jemielnica 2014
 9. Smykała, E. Dalibóg, Dzieje pożarnictwa na ziemi strzeleckiej 1863–2013, Strzelce Opolskie 2014
 10. Smykała, Izbicko. Dzieje wsi i parafii, Strzelce Opolskie 2015
 11. Smykała, Sucha. Wieś i kościół, Sucha 2016
 12. Smykała, Grabów, Opole 2017
 13. Smykała, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 1869–2019, Zawadzkie 2019
 14. Smykała, Poznowice, Siedlec i Sprzęcice. Dzieje wsi i parafii, Izbicko 2020
 15. Smykała, P. Michalik, S. Dudek, Centawa. Wieś tysiąca źródeł, Centawa 2021
 16. Przewodnik turystyczny, Poznaj Krainę św. Anny, Stowarzyszenie Kraina św. Anny 2010,
 17. Przewodnik turystyczny, dwujęzyczny, Spacerownik/Spazierbuch, Opole 2018

 

Szweczyk Ryszard i Angela
artykuł
Sześć lat z ,, Na Chwilka,,

5

Kowalczyk Emilia,  Krystyna Pydych, Piotr Smykała

Stulecie szkoły podstawowej w  Szymiszowie  ISBN 978-83-61915-20-1

Król  Jadwiga             

Dzieje Parafi Szymiszów                                             ISBN 83-85025-92-8

Lis Michał

Rok Pierwszy w Powiecie Strzeleckim       ISBN 83 -7126  -141 – 1

Stowarzyszenie Instytut Śląski Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

Malik Agnieszka

Płaskoń

Krąg Świętej Góry                                                        ISBN 978-83-924345-3-5

Hanich Andrzej ks.

Góra św. Anny Sanktuarium Diecezji Opolskiej

Sikorski  Marek

Skarby Ziemi Krapkowickiej – zabytki i historia    ISBN 83-919876-4-7

Lysek Norbert

Karlus z Kamienia                                              ISBN 978-83-924345-2-8

artykuł

Przemysł cementowo-wapienniczy w powiecie strzeleckim

Klemenski Marcin A. 

ALBERT Książę Strzelecki 1300-1370    ISBN 978-83-7730-201-9

Królikowski Marek

artykuły

Lesnica, w księstwie kozielsko-bytomskim czy strzeleckim

Głos w sprawie domniemanego grobu wczesnośredniowiecznegow Strzelcach

Kim był Wincenty z Kielczy

Schulc Joachim 

artykuł

Historia geologiczna ziemi strzeleckiej

Warunki klimatyczne regionu strzeleckiego

Kała Adam

artykuł

Położenie geograficzne i dzieje Grodziska do 1923 roku

Duda Henryk

Zarys dziejów rodu Kalinowskich z Kalinowa i Kalinowic

Dlaczego parafia Sucha została przyłączona do parafii Rozmierz

Lipnicki Albert

artykuł

O leśnickich młynach

Leśnica -kształtowanie się granic miasta w okresie miedzywojennym

Dziejów Leśnicy ciąg dalszy

Trojok Józef

artykuł

Drogi Renarda

Świstak J.

artykuł

Piotr Gaszowiec z Rozmierzy

Michalik Piotr

artykuł

Znakomity kompozytor z Jemeilnicy

Chłop pańszczyźniany Marek z Jemielnicy

H.Głowacki

artykuł

Jerzy Gorecki

Romuald Jończy

artykuł

Vicekanclerz z Suchych Łanów

Romuald Jończy i Sabina  Kauf

artykuł

Andreas Maria Renard

Joachim Gabor

Romuald Jończy  i  Urszuka Pawleta

artykuł

Theodor Aufrecht

Josef Schablitzki

Theopil Woschek

Słaboń Manfred ks.

artykuł

Nasz profesor z Góry sw. Anny

Wawrzyniak Czesław

artykuł

O ciekawych przykładach pamiętnikarstwa ziemi strzeleckiej

Lipok Karol

artykuł

Karol Mysliwiec – ksiądz ze Sprzęcic

Kauf Sabina

artykuł

Willibald Mucke

Mes Ruta

artykuł

Historia szkoły podstawowej w Rożniątowie

Kowalczyk Józef

artykuł

Władysław Dymkow, twórca UL w Błotnicy Strzeleckiej

Smoleń Teresa

artykuł

Znane i nieznane pasje Stanisława Smolenia

Pachroń Adan

artykuł

Chciałem zostać misjonarzem

Pachroń Edward

artykuł

700 lecie Płużnicy Wielkiej

Suskie skowronki

W Krośnicy wodzą niedźwiedzia od zawsze

Gąsiorowicka procesja ku czci św. Sebastiana

Gołąb łączy ludzi

Szewczyk Wilhelm

artykuł

O Gorze św. Anny

Morawiec Ryszard

artykuł

Święta Jadwiga – patronka śląska

Zabytki miasta i gminy Ujazd

Nowak Edmund

artykuł

Obozy dla wysiedlonych Polaków

Obozy wysiedleńcze dla Niemców

Nowak Zygmunt

Z poselskich doświadczeń Helmuta Paździora

Tubek Stanisław

artykuł

Nowy obiekt zabytkowy

Wróbel Andrzej

artykuł

Zwyczaje i obrzedy we współczesnym życiu wsi strzeleckiej

Lipok Ryszard

artykuł

Wesele dawniej

Lamm Jolanta

artykuł

Nasza Izba

Urząd Miasta Strzelce Opolskie
Strzelce Opolskie na starej fotografii ISBN 83-909912-8-4
Barwy naszej wsi – Historia, kultura, ludzie

Waclawczyk Norbert
Zapomniany Szymiszów i Okolice wydanie własne

Wójcik Franciszek

artykuł

Tomasz Koj z Rzędowic Ślązakiem Roku

LITERATURA     Śląscy pisarze

Bednorz Zbyszko i in.: Śląsk. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom II. Warszawa: PWN, 1985. ISBN 83-01-05369-0, s. 442- 450
KS 7336
Fazan Mirosław, Nawrocki Witold: Katowickie środowisko literackie w latach 1945-1967. Katowice: Śląsk, 1969.
GŚ 19185
Heska-Kwaśniewicz: Literaci na odzyskanym Śląsku. „Śląsk” 1998 nr 11 s. 42- 44.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kluczewska Barbara: Niemieckojęzyczni. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 9.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kuźnik Grażyna: Gdzie jesteś, pieronie? Schellbach pytał o to stale. Śląsk ma bogatą mapę literacką. Mieszkało w tym regionie wielu pisarzy. „Polska. Dziennik Zachodni” z 8 maja 2009 roku, s. 23.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Leszczyna Jacek: Jak pisano po polsku na Śląsku w XIX wieku. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 6- 7.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Ligoń Kazimierz: Poeci Górnego Śląska : Krótki zarys historji literatury ludowej na Górnym Śląsku : Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Literatury w Warszawie, Akademji Umiejętności w Krakowie i Collegium Minus w Poznaniu. Przedmowa Jan Kasprowicz. Lwów: Książnica Polska, 1920.
stl 6935 (cymelia)
Lubosz Bolesław: Bohaterowie i statyści. Katowice: Śląsk, 1982. ISBN 83-216-0305-X.
GŚ 2756
Majerski Paweł: Dzikość w sercu poetyckiego Śląska. „Śląsk” 1997 nr 5 s. 16- 17.
Malessa Monika: Wychodzenie ze śląskiego zaścianka. „Nowe Książki” 1984 nr 11 s. 111.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Malicki Jan: Laury, togi, pastorały : Szkice o kulturze literackiej renesansowego Śląska. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0309-2.
GŚ 3498
Najwybitniejsi pisarze niemieckojęzyczni na Górnym Śląsku. „Gazeta Wyborcza”
[wycinek w kartotece regionalnej]
Nowacki Dariusz: Literatura bez regionalnych zobowiązań. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 12.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Pawłowiczowi Maria: Polska książka na Śląsku. Rozmowę przeprowadziła Stanisława Warmbrand. „Śląsk” 1997 nr 1 s. 34- 35.
Rott Dariusz: Ogrodzińskiego synteza piśmiennictwa śląskiego. „Śląsk” 1998 nr 4 s. 48- 50.
Sikora Władysław: Wielokropki : Szkice o kulturze Śląska Cieszyńskiego. Katowice, Śląsk, 1982. ISBN 83-216-0225-8.
GŚ 18419
Sławek Tadeusz: Śląsk – kultura braterska / siostrzana. Kilka uwag o pracy, myśli i inspiracji religijnej w literaturze śląskiej końca XIX i początku XX wieku. W: Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku. Red. Wojciech Świątkiewicz, Janusz Wycisło. Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski, 1998. ISBN 83-86053-28-3, s. 20- 34.
GŚ 22307
Smolińska Teresa: Jo wóm trocha połosprowiom. Współcześni gawędziarze ludowi na Śląsku. Opole: Instytut Śląski, 1986.
GŚ 16156
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Katowicki. Informator biograficzny. Katowice: Oddział Katowicki SPP, 1997. ISBN 83901251-8-8.
GŚ 19604
Warneńska Monika: Niegasnące ognie : O pisarzach na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Katowice: Śląski Instytut Wydawniczy, 1987. ISBN 83-7008-057-X.
GŚ 12527
Zaremba Jan: Śląsk – piśmiennictwo. W: Słownik literatury staropolskiej. Red. Teresa Michałowska. Wyd. 2 poprawi i uzup. Wrocław: Ossolineum, 1998. ISBN 83-04-04426-9, s. 937- 939.
KS 22745

pisarze, poeci:
Aleksander Skowroński. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Chomerska Michalina: Pejzaż malowany słowem [Elfryda Tulec]. „Nowiny” z 23 lipca 2003 roku, s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Dobro zawsze nas ocali. Ukazał się trzeci tomik poetycki Natalii Piekarskiej-Ponety. „Nowiny” z 21 marca 2007 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Dzierżawa Bogdan: Utopek z Wielopola. Żory: Oldprint, 1995. Rec. Jan Miodek o „Utopku z Wielopola.” . „Na Styku” 1996 nr 1 s. 19.
Fazan Mirosław: Próba czasu. O pisarstwie Albina Siekierskiego w 10. rocznicę śmierci. „Śląsk” 1999 nr 2 s. 56 – 58.
Jan Kopiec. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Józef Bolesław Korzeniowski. „Na Styku” 1996 nr 1 s. 29.
Kańtoch Anna: Jeszcze nie jestem pisarką. Rozmowę przeprowadziła Anna Góra. „Dziennik Zachodni” 2006 nr 78 s. 12.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Karwat Krzysztof: „Nasz człowiek” z Berlina [Henryk Bereska]. „Dziennik Zachodni” 2001 nr 144 s. 21.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Karwat Krzysztof: Stanisław Bieniasz (1950-2001) Między krzesłami. „Dziennik Zachodni” 2001 nr 40 s. 14.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kincel Ryszard: Ks. Augustyna Weltza życie i dzieło. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 75- 84.
GŚ 1820z
Korzeniowski Józef. [wiersze]. „Na Styku” 1996 nr 1 s. 14- 15.
Kronikarz rodzinnych stron [Sylwester Musiolik]. „Nowiny” z 28 lutego 2001 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Ks. Stefan Czermiński. Współcześni poeci śląscy. W: Z tej ziemi : Śląski kalendarz katolicki na rok 1994. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1993. ISBN 83-7030-111-8, s. 242-245.
cz. 23011
Lubi pisać gwarą. [Elfryda Tulec z Lysek]. „Dziennik Zachodni” 2007 nr 13 s. 2.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Lubosz Bolesław: Konrad poezji śląskiej [Jan Nikodem Jaroń].
[wycinek w kartotece regionalnej]
Od zła ku dobru. Spotkanie z Piotrem Rakowskim. „Gazeta Rybnicka” 1999 nr 12 s. 19.
Paźniewski Włodzimierz: List do Bolesława L. [Bolesław Lubosz]. „Dziennik Zachodni” z 11 stycznia 2001 roku, s. 15.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Pisarz dał sentymentalnego drapaka. [Horst Eckert]. „Trybuna Górnicza” z 9 czerwca 2005 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Pukowiec Janina: [wiersze]. „Na Styku” 1996 nr 1 s. 17- 18.
Rosner Edmund: Poeta polski z czeskiego Śląska [Wilhelm Przeczek]. „Śląsk” 1996 nr 12 s. 44- 45.
Seget Arkadiusz: Magda z Magdeburga i inne opowiadania. Opole 2000. Rec. Jerzy Szymik: Heimweh. Boleść utraty. „Gość Niedzielny” 2001 nr 42.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Sienkiewicz Wiesław: [wiersz]. „Na Styku” 1996 nr 1 s. 16.
Spotkanie z Piotrem Rakowskim. „Dzień” z 25 listopada 1999 s. 15.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Szczepański Henryk: Dr Edmund Strążyski. Zapomniany twórca. „Gość Niedzielny” z 5 października 2008 roku, s. XIV.
Śląski Wernyhora. [Wawrzyniec Hajda]. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Świat Jacka Molędy. „Dzień” z 27 października 1999 s. 15.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Teresa Snopkowska-Malicka. Współcześni poeci śląscy. W: Z tej ziemi : Śląski kalendarz katolicki na rok 1996. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1995. ISBN 83-7030-166-5, s. 208- 210.
cz. 22702
Tum Danuta [wiersze]. „Przegląd Powszechny” 2000 nr 5 s. 198- 199.
W ciszy więcej usłyszysz.. [Jadwiga Mandera – RYBNICZANKA]. „Gazeta Rybnicka” 2000 nr 12 s. 18.
W setną rocznicę śmierci ks. Konstantego Damrota. „Nowiny” z 1 marca 1995, s. 7.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Waniek Henryk: Czy Śląska już nie ma? Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Klich. „Tygodnik Powszechny. Książki w Tygodniku” 2003 nr 24, s. 9- 10.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Wieliński Bartosz T.: Ballada o niegrzecznym Janoschu [Horst Eckert]. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 14.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Woszkowska Mariola: Człowiek z małego miasteczka. Wspomnienie o Bolesławie Luboszu. „Dziennik Zachodni” z 8-9 września 2001 roku, s. 21.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Wspomnienie o Albinie Siekierskim. „Dziennik Zachodni” 2005 nr 44 s. 17.
Ziomkowie docenili. [Kazimierz Strzałka]. „Nowiny” z 14 listopada 2001 roku, s. 1 i 3.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Zmarł Stanisław Bieniasz. „Dziennik Zachodni” z 13 lutego 2001.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Zostawiam swój gorący ślad. Wiersze Andrzeja Romana Wowry. W: Z tej ziemi : Śląski kalendarz katolicki na rok 1990. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1989, s. 146- 151.
cz. 22705

Janina Podlodowska – http://www.rybnik.pl/bsip/podlodowska/Podlodowska.htm
Jerzy Szymik – http://www.bibliofilur.republika.pl/album/szymik.htm

Ligoniowie:
Baranowicz Jan: Juliusz Ligoń : Śląski działacz i poeta. Katowice: Śląsk, 1960.
GŚ 3412z
Juliusz Ligoń. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Karlik z „Kocyndra” [Stanisław Ligoń]. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.
cz. 23013
Steller Stefan: Śląskie drogi Ligonia. [Stanisław Ligoń]. „Śląsk” 1998 nr 12 s. 40- 43.
Widera Bogdan: Mało odświętny tekst. W 50. rocznicę śmierci Stanisława Ligonia. „Trybuna Śląska. Magazyn” z 12 marca 2004 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Wilhelm Szewczyk:
Kisiel Marian: Między przepaściami. O poezji Wilhelma Szewczyka. „Śląsk” 1997 nr 9 s. 51- 54.
Kuczyński Krzysztof: O niemcoznawczych zainteresowaniach Wilhelma Szewczyka. „Śląsk” nr 10 s. 45- 47.
Listy do Wilhelma Szewczyka. „Śląsk” 1996 nr 1 s. 25- 27.
Nazywali go Wiluś, Wili, Lusiek. Wspomnienie o Wilhelmie Szewczyku w 90. rocznicę urodzin. „Dziennik Zachodni” 2006 nr 16 s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Siwczak Ewa: Wili – nasz człowiek. „Nowiny” z 31 stycznia 2001 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Siwczak Ewa: Z zapisków i notatek. „Nowiny” z 10 października 2001 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Skocza Marek: Przewodnik ku Europie. W 10. rocznicę śmierci Wilhelma Szewczyka. „Dziennik Zachodni” 2001 nr 133 s. 13.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Szewczyk Grażyna: „.mój ojciec kochał książki, cygara i Czarną Sarenkę.” Rozmowę przeprowadziła Marta Fox. „Śląsk” 1996 nr 1 s. 22- 24.
Szewczyk Wilhelm: Nieustraszona rozmowa z samym sobą : Poezje 1937-1959. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996. ISBN 83-901880-8-2.
GŚ 19364
Wiluś, Lusiek, Wiliam. „Dzień. Trybuną Śląska” 25 czerwca 2001 roku.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Józef Lompa:
Bojownik o polskość Śląska. W setną rocznicę śmierci Józefa Lompy 1863-1963. „Nowiny” 1963 nr 14 s. 3.
Długosz J.J.: Małe i niespodziewane odkrycie Troi albo dlaczego warto uważnie czytać zapiski Lompy. W: Nasza Ziemia. Kalendarz na rok 1994. Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1993. s. 6.192- 194.
cz. 23013
Lyszczyna Jacek: „Nie drogą bitą, lecz ścieżkami dzikimi wybijam się.” W 200-lecie urodzin Józefa Lompy. „Śląsk” 1997 nr 6 s. 50- 52.
Snoch Bogdan: Józef Piotr Lompa 1797-1863. W: Ziemia Śląska. Tom 4. Red. Lech Szaraniec. Katowice: Muzeum Śląskie, 1997. s. 381- 385.
GŚ 21718
Szołtysek Marek: Józef Lompa – geniusz w ubóstwie. „Gazeta Rybnicka” 1997 nr 6 s. 16- 17.
Szołtysek Marek: Śląski Sokrates. „Gość Niedzielny” z 8 lipca 2007 roku, s. XI.
Z dziejów pewnego pomnika. „Śląsk” 1996 nr 8 s. 79.

Gustaw Morcinek:
Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Morcinek nie wymyślił Stalinogrodu! „Gość Niedzielny” z 7 marca 2004 roku, s. 27.
Klich Aleksandra, Baster Marek: Morcinek – pisarz, który wzruszał. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 10.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kolińska Krystyna: Pisarz i człowiek. „Gospodyni” 1991 nr 36 s. 5.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Morcinek Gustaw: Andraszek. Katowice: Śląsk, 1956.
GŚ 4522
Morcinek Gustaw: Górniczy zakon. Wyd. 2. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0326-2.
GŚ 16904
Morcinek Gustaw: Gwiazdy w studni. Katowice: Śląsk, 1956.
GŚ 4524
Morcinek Gustaw: Listy spod morwy. ciąg dalszy. Katowice: ŚIN, 1985. ISBN 83-7008-001-4
GŚ 6531
Morcinek Gustaw: Nowele wybrane. Kraków: Wydawn. Literackie, 1956.
GŚ 3726
Morcinek Gustaw: Pokład Joanny. Wyd. 12. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0302-5.
GŚ 3112
Morcinek Gustaw: Wyrąbany chodnik. Wyd. 5. Katowice: Śląsk, 1987. ISBN 83-216-0601-6
GŚ 964z
Wach-Malicka Henryka: Z samotności w samotność. „Dziennik Zachodni” 2006 nr 198 s. 18.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Kazimierz Gołba:
Gołba Kazimierz: Wieża spadochronowa : Harcerze Śląscy we wrześniu 1939. Wyd. 6. Katowice: Śląsk, 1985. ISBN 83-216-0685-7.
GŚ 13003
Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ślązak z wyboru. „Gość Niedzielny” z 28 kwietnia 2002 roku nr 17 s. 41.
Widera Bogdan: „Nasz” człowiek z Rzeszowa. W 50. rocznicę śmierci Kazimierza Gołby. „Trybuna Śląska” z 26 kwietnia 2002 s. 4- 5.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Józef Musioł:
Lubina-Cipińska Danuta: Chłopak z Połomi. „Nowiny” z 11 kwietnia 2001 s. 15.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Leżeński Cezary: W Polskę wpisane. „Nowe Książki” 1989 nr 6 s. 25.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Czy na pewno ble, ble? „Gazeta Rybnicka” 2007 nr 3 s. 25.
Nowa książka Józefa Musioła. „Gazeta Rybnicka” 2001 nr 2 s. 23.
Musioł Józef: Chachary : Sceny sądowe w Stalingradzie. Katowice: ŚIN, 1989. ISBN 83-7008-101-0.
GŚ 22293
Tuziak Andrzej: Śląskie ślady. „Dzień. Trybuna Śląska” z 2-3 maja 2001 roku, s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Tadeusz Kijonka:
Kijonka Tadeusz: Poezje wybrane. Warszawa: LSW, 1982. ISBN 83-205-3416-X. [RYBNICZANIN]
GŚ 20235
Kijonka Tadeusz: Śnieg za śniegiem. Warszawa: PIW, 1981. ISBN 83-06-00583-X. [RYBNICZANIN]
GŚ 20227
Kijonka Tadeusz: Świadectwo poety. Rozmowę przeprowadziła Konstanty Pieńkosz. „Literatura” 1987 nr 2 s. 28- 31
[wycinek w kartotece regionalnej]
Żuliński Leszek: Wiersz mój przygarbiony. O(O wierszach stanu wojennego Tadeusza Kijonki). „Śląsk” 1996 nr 12 s. 32- 33.

Horst Bienek:
Bienek Horst: Kawałki biograficzne. „Śląsk” 1996 nr 8 s. 28- 29.
Bieniasz Stanisław: Horst Bieniek – jeden z nas. „Śląsk” 1998 nr 10 s. 22- 24.
Budnik Rafał: Śląskie opowieści Horsta Bienka. Rozmowę przeprowadził Marcin Pietraszewski. „Dzień” z 24 listopada 1999 s. 9.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Karwat Krzysztof: Z Gleiwitz do Gliwic. Horst Bienek, pisarz śląski. „Trybuna Śląska” 2005 nr 51.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Lewandowski Jan F.: Bienek filmowy. „Śląsk” 1997 nr 10 s. 43.
Pisarz z pogranicza. „Dziennik Zachodni” 2005 nr 277 s. 18.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Wiatr Marcin: Bienek: Śląsk, moje marzenie. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Małgorzata Szejnert: Czarny ogród
Babuchowski Szymon: Ogród ukryty w książce. „Gość Niedzielny” 2008 nr 40 s. 50- 53.
Szejnert Małgorzata: Czarny ogród. Kraków: Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0896-4.
GŚ 3843z
Szejnert Małgorzata: Giszowiec jako metafora. Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Wolnik. „Polska. Dziennik Zachodni” z 11 grudnia 2007 roku, s. 32.
[wycinek w kartotece regionalnej]

Joseph von Eichendorff:
Eichendorf Joseph von: Z cyklu: Wspomnienie młodości. „Przegląd Powszechny” 2000 nr 4 s. 65- 69.
Eichendorff Joseph von: Z życia Nicponia. „Śląsk” 1997 nr 11 s. 30- 33.
Glenc Izabela: Joseph von Eichendorff – wybitny syn Ziemi Raciborskiej. [prezentacja multimedialna]
63cg (historia)
Joseph von Eichendorff [wiersze]. „Śląsk” 1997 nr 11 s. 22- 25.
Karwat Krzysztof: Blizny na kamieniach. „Śląsk” 1997 nr 11 s. 17- 21.
Kerner Andrzej: Dom Spotkań Eichendorffa. „Gość Niedzielny” nr 31 s. 23.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Kincel Ryszard: Eichendorffowie w Kraju Hulczyńskim i Opawie. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 85- 98.
GŚ 1820z
Klich Alekandra: Eichendorff: Romantyczny Niemiec ze Śląska. „Gazeta Wyborcza. Niezbędnik Śląski” Zeszyt 8: Literatura. s. 8.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Lam Andrzej: Poetycka ojczyzna Eichendorffa. „Przegląd Powszechny” 2000 nr 4 s. 76- 85.
Poeta romantyzmu. „Dziennik Zachodni” 2005 nr 52 s. 11.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Raudner Tomasz: Granit w podzięce. „Nowiny” z 12 lipca 2006 roku, s. 12.
[wycinek w kartotece regionalnej]
Rzega Henryk: Religijność Josepha von Eichendorffa w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości. W: Z dziejów ziemi raciborskiej. Racibórz: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 2003. ISBN 83-917121-3-3, s. 99- 104.
GŚ 1820z
Stein Volkmar: Joseph von Eichendorff : Ein Lebensbild. Obraz życia. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, 2001. ISBN 3-87057-242-6.
GŚ 23648
Strofy ze „starego kraju.” „Śląsk” 1996 nr 9 s. 25.
Szewczyk Grażyna Barbara: Ostatni rycerz romantyzmu. „Sląsk” 1997 nr 11 s. 26- 29.
Szymik Jerzy: „Das Zauberwort” : Magia poezji Josepha von Eichendorffa – zapiski na marginesach wierszy, książek, miejsc i wspomnień. W: Z tej ziemi : Śląski kalendarz katolicki na rok 1996. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1995. ISBN 83-7030-166-5, s. 168- 182.
cz. 22702
Szymik Jerzy: Eichendorff: wierna piosneczka śląska. „Gość Niedzielny” 2007 nr 45 s. 50.

RYBNIK:
Podlodowska Janina: Aspiracje i inicjatywy (Kluby literackie w Rybniku po drugiej wojnie światowej i Rybnickie Dni Literatury). W: Kroniki Rybnickie. Numer pierwszy. Rybnik: Regionalne Towarzystwa miast: Jastrzębie, Leszczyny, Rybnik, Wodzisław, Żory, 1983. s. 391- 398.
GŚ 4818
Rybnickie Dni Literatury. Oprac. Stanisław Wilczek. Katowice: Śląsk, 1971.
GŚ 19179
Węgiel i pióro. XVII Rybnickie Dni Literatury. Grupa Literacka ROW. Wodzisław Śląski: Mecenat KWK 1-Maja, 1986.
GŚ 20246

ciekawostki:
Koraszewski Jacek: Czym był Mickiewicz dla Śląska w okresie walk o wyzwolenie społeczne i narodowe. Stalonigród: Śląsk, 1956.
GŚ 19440

Górny Śląsk w literaturze:
Gołba Kazimierz: Wieża spadochronowa : Harcerze Śląscy we wrześniu 1939. Wyd. 6. Katowice: Śląsk, 1985. ISBN 83-216-0685-7.
GŚ 13003
Grabski Władysław Jan: Rapsodia świdnicka. Wyd. 8. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0538-9.
GŚ 5492
Mass Henry: Pastwa. Cieszyn: Johen, 1999. ISBN 83-901818-8-6.
GŚ 754g
Miarka Karol: Góra Klemennsowa : Powieść z czasów zaprowadzenia chrześcijaństwa na Śląsku oparta na podaniach ludu. Katowice: Secesja, 1992.
GŚ 14987
Morcinek Gustaw: Andraszek. Katowice: Śląsk, 1956.
GŚ 4522
Morcinek Gustaw: Górniczy zakon. Wyd. 2. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0326-2.
GŚ 16904
Morcinek Gustaw: Gwiazdy w studni. Katowice: Śląsk, 1956.
GŚ 4524
Morcinek Gustaw: Listy spod morwy. ciąg dalszy. Katowice: ŚIN, 1985. ISBN 83-7008-001-4
GŚ 6531
Morcinek Gustaw: Nowele wybrane. Kraków: Wydawn. Literackie, 1956.
GŚ 3726
Morcinek Gustaw: Pokład Joanny. Wyd. 12. Katowice: Śląsk, 1983. ISBN 83-216-0302-5.
GŚ 3112
Morcinek Gustaw: Wyrąbany chodnik. Wyd. 5. Katowice: Śląsk, 1987. ISBN 83-216-0601-6
GŚ 964z
Musioł Józef: Chachary : Sceny sądowe w Stalingradzie. Katowice: ŚIN, 1989. ISBN 83-7008-101-0.
GŚ 22293
Opowieści śląskie. Wybór Jacek Kajtoch. Warszawa: KAW, 1985. ISBN 83-03-01047-6.
GŚ 6522
Piekarska-Poneta Natalia: Byłam nie tylko na Mikołowskiej. Rybnik: Miejska Biblioteka Publiczna, 1996. ISBN 83-901718-4-8.
GŚ 1822z
Siekierski Albin: Blisko, coraz bliżej : Opowieść filmowa. Wyd. 2. Katowice: KAW, 1985. ISBN 83-03-00934-6.
GŚ 1645z
Szejnert Małgorzata: Czarny ogród. Kraków: Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0896-4.
GŚ 3843z

Cymelia:
Bonczyk Norbert: Góra Chełmska. Opracował Wincenty Ogrodziński. Wyd. 2 krytyczne. Katowice: Nasza Księgarnia, 1938
(Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Biblioteka Pisarzy Śląskich I -III).
Gojawiczyńska Pola: Górnoślązaczka. Warszawa: Rój, 1937.
Jaroń Jan Nikodem: Wojsko św. Jadwigi : Pięć obrazków scenicznych z dziejów śląskich. Katowice: Śląski Związek Akademicki, 1931.
Krzyżanowski Julian: Podania i baśni śląskie. Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1938.
(Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Polski Śląsk. Odczyty i rozprawy 36).
Ligoń Kazimierz: Poeci Górnego Śląska : Krótki zarys historji literatury ludowej na Górnym Śląsku : Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Literatury w Warszawie, Akademji Umiejętności w Krakowie i Collegium Minus w Poznaniu. Przedmowa Jan Kasprowicz. Lwów: Książnica Polska, 1920.
stl 6935 (cymelia)
Lubiński Czesław: Z niwy ślązkiej : Wiersze. Tom pierwszy. Wyd. drugie, pomnożone i poprawione. Bytom G.Ś.: Katolik, 1893.
Łakomy Ludwik: Święta Barbara Skarbnik i Zabrzeski : Górnośląskie legendy górnicze. Wyd. 2 czwórnasób powiększone. Dąbrowa Górnicza: St. Święcki, 1933.
Morcinek Gustaw: Duńskie serce. Wyd. 2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1936.
Morcinek Gustaw: Dzieje węgla. Wyd. 11. 4 ilustracje. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1946
(Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży).
Morcinek Gustaw: Dzieje węgla. Wyd. 12. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1947
(Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży).
Morcinek Gustaw: Ludzie są dobrzy. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Bibljoteka Polska, 1935.
Morcinek Gustaw: Łysek z pokładu Idy : Opowiadanie. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1933
(Bibljoteka Szkoły Powszechnej).
Morcinek Gustaw: Łysek z pokładu Idy : Opowiadanie. Wyd. 4. Katowice: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1948.
Morcinek Gustaw: Maszerować!… Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
Morcinek Gustaw: Miasteczko nad rzeką. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
Morcinek Gustaw: W zadymionym słońcu. Wyd. 10 (31- 34 tysiąc). Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938
(Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży).
Morcinek Gustaw: W zadymionym słońcu. Wyd. 3. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1935
(Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży).
Morcinek Gustaw: Wyrąbany chodnik. Wydanie drugie. Część I i II. Cieszyn: Dziedzictwo, 1936.

Gwarą:
Kosyrczyk Klemens: Gawędy Stacha Kropiciela. Katowice: Kuria Metropolitalna, 1994. ISBN 83-901087-2-0.
GŚ 17934
Śląskie beranie czyli humor Górnego Śląska Oprac. Dorota Simonides. Wyd. 2. Katowice: ŚIW, 1988. ISBN 83-7008-046-4.
GŚ 15688

Poezja śląskich poetów:
Bonczyk Norbert: Stary kościół miechowski. Katowice: Śląsk, 1987. ISBN 83-216-0568-0.
GŚ 13044
Chmiel Jan: Wiersze gwarą haftowane. Skoczów: Offsetdruk i media, 2007. ISBN 978-83-60431-06-1.
GŚ 1210b
Chmiel Jan: Wiersze gwaróm zdobione czyli sztyry pory roku z przistawkami. Skoczów: Offsetdruk i media, 2008.ISBN 978-83-60431-16-0.
GŚ 1209b
Gierowski Zdzisław: Śląsk walczący : poezja i pieśń. Katowice: Instytut Śląski, 1946.
GŚ 2131
Kijonka Tadeusz: Poezje wybrane. Warszawa: LSW, 1982. ISBN 83-205-3416-X. [RYBNICZANIN]
GŚ 20235
Kijonka Tadeusz: Śnieg za śniegiem. Warszawa: PIW, 1981. ISBN 83-06-00583-X. [RYBNICZANIN]
GŚ 20227
Krajobrazy i słowa : Antologia poetów zaolziańskich. Katowice: Śląsk, 1980. ISBN 83-216-0116-2.
GŚ 11598
Krupiński Józef: Tratwa świętej Barbary. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1986.
GŚ 7306
Mandera: Dałeś mi. Rybnik: Tęcza, 1993. [RYBNICZANKA]
GŚ 778g
Pietras-Tum Danuta, Pietras Henryk: Litery w linę powiązane. Kraków: WAM, 1992. ISBN 83-85304-25-8. [RYBNICZANKA]
GŚ 15067
Podlodowska Janina: Akwarele. Katowice 1990. [RYBNICZANKA]
GŚ 18486
Podlodowska Janina: Płonący gościniec. Kraków: Secesja, 1990. [RYBNICZANKA]
GŚ 20240
Podlodowska Janina: Żeby była miłość. Warszawa: Wydawn. MON, 1984. ISBN 83-11-07051-2. [RYBNICZANKA]
GŚ 9762
Sordyl Honorata: Otwórz ciszę. Wodzisław Śląski: Urząd Miasta Rydułtowy, [ok. 2000]. ISBN 83-907476-2-6.
GŚ 24615
Szewczyk Wilhelm: Nieustraszona rozmowa z samym sobą : Poezje 1937-1959. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996. ISBN 83-901880-8-2.
GŚ 19364
Szymik Jerzy: Dotyk źrenicy : wiersze z lat 1993-1996. Lublin: Norbertinum, 1997. ISBN 83-86837-41-1.
GŚ 19714
. Szymik Jerzy: Ziemia niebieska. Lublin: Norbertinum, 1994. ISBN 83-85131-55-8.
GŚ 21427
Szymik Jerzy: Zupełnie inaczej. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1991. ISBN 83-7030-084-7.
GŚ 20229
W ciemności słyszę Boga kroki.. Wiersze poetów śląskich. Oprac. Renata Zwoźniakowa. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1986.
GŚ 6848

Legendy i baśnie:
Bajki i Podania. Zebrał Józef Lompa. Wrocław: Ossolineum, 1965.
GŚ 4003z
Baranowicz Jan: Baśnie śląskie. Warszawa: LSW, 1957.
GŚ 5357
Buczyński Jerzy: Skarbnik, zmory, utopce i upiory : Opowiadania ludowe z ziemi rybnickiej i wodzisławskiej. Racibórz: WAW, 2005. ISBN 83-89802-06-6.
GŚ 1677z
Dobkiewiczowa Kornelia: Miedziana lampa : Baśnie i opowieści o śląskim skarbniku. Wyd. 5. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986. ISBN 83-10-08908-2.
GŚ 213z
Eichendorff Joseph von: Górnośląskie baśnie i podania. Racibórz: Silesia, 1991.
GŚ 16790
Morcinek Gustaw: Legendy i baśnie. Katowice: Śląsk, 1984. ISBN 83-216-0433-1.
GŚ 5226
Morcinek Gustaw: W wiergułowej dziedzinie. Katowice: Śląsk, 1975.
GŚ 12997
Stronczek Anna: Śląskie Bojki Babci Any. Katowice: Infomax, 2006. ISBN 83-89476-26-6.
GŚ 3097z
W skarbnikowym królestwie : Baśnie i podania śląskie. Wybór. Jadwiga Kwiecień. Katowice: Śląsk, 1990. ISBN 83-216-0627-X.
GŚ 19268