Dziewkowice

Historia

Dziewkowice to osada położona w powiecie strzeleckim w granicach wojewódzztwa opolskiego.W opracowaniu o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku przez niemeickiego autora wymienia jego pierwotną nazwę jako Szewcowice (Schewkowitz) podając jej znaczenie jako miejsce wytwarzania obuwia. Nazwa wsi została później w latach 30 XX wieku fonetycznienie zmieniona Schewkowitz a po drugiej wojnie światowej została przemianowana przez ówczesne władze na Dziewkowice, zatracając całkowicie jej pierwotne znaczenie.Jej początki sięgają wczesnego średniowiecza.