Zawadzkie -odkrycia

Stanowisko cmentarne, w postaci grobu wyposażonego w naczynia glinianne złożone obok szczątków szkieletu ludzkiego. Według oceny archeologów znalezisko należy datować na wiek X. Istnieje przypuszczenie że pojedyncze odkrycie grobu prznależne jest do  istniejacego w sąsiedztwie cmentarzyska.