Siedlec

Istnienie przypuszczalnego grodziska nie zostało w pełni udokumentowane. Nad stawem w miejscowym parku, odnaleziono resztki  obiektu który zaliczono do okresu nowożytnego. Przeprowadzone badania sondażowe dostarczyły materiałów wskazujących na dwa poziomy osadnictwa. Średniowieczne ślady nie zostały w pełni yabeypiecyone. należało by wykonać pionowy wykop siegajacy do warstw dolnych domniemanego grodziska. Usytułowanie terenu na którym znajduje się domniemany gród wskazuje na dobre położenie obronne w obrebie cieku wodnego, którego resztki bezsprzecznie  zidentyfikowano. W granicach administracyjnych wsi znaleziono sporą ilość udłamków naczyń średniowiecznych.