Katalog zabytków ziemi strzeleckiej

Poniżej spis zabytków powiatu strzeleckiego
woj. opolskie – pow. strzelecki

IZBICKO – gmina
Borycz – kapliczka z dzwonnicą, XIX, nr rej.: 1774/66 z 7.10.1966
Izbicko – mogiły na cmentarzu rzym.-kat., nr rej.: 200/88 z 29.12.1988
– zespół pałacowy, XVIII, XIX, XX: – pałac, nr rej.: 1044/65 z 25.06.1965 oraz 1044/67 z 25.06.1967 – park, nr rej.: 113/84 z 31.08.1984
Otmice – zespół folwarczny, 1 poł. XIX, nr rej.: 1917/67 z 21.10.1967: – obora – wozownia i spichrz – budynek gospodarczy
Poznowice – kościół par. pw. św. Michała Arch., ok. 1800, nr rej.: 880/64 z 15.06.1964 – mogiła rodziny Błania (powstańców śląskich) na cmentarzu przykościelnym, 1921, nr rej.: I-176/88 z 17.06.1988
– kaplica cmentarna, poł. XIX, nr rej.: 1956/72 z 9.02.1972
JEMIELNICA – gm.
Centawa – kościół par. pw. Najśw. Panny Marii, XV/XVI, XIX, nr rej.: 879/64 z 14.05.1964
Jemielnica – układ przestrzenny wsi, nr rej.: 133/57 z 12.09.1957 (wypis z księgi rejestru) i z 5.08.2010
– zespół klasztorny cystersów, nr rej.: 2011/74 z 29.04.1974: – kościół, ob. par. pw. Wniebowzięcia Marii, XIII/XIV, XVIII, nr rej.: 128/54 z 20.09.1954 (wypis z księgi rejestru) – klasztor, ob. plebania, 1733, XIX, nr rej.: j.w. – kaplica w ogrodzeniu, XVIII, nr rej.: j.w. – ogrodzenie z 2 bramkami, XVIII – dom ze spichrzem, XVIII/XIX – młyn, 1834 – 2 mostki na rzece, XVIII
– kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych, XIII/XIV, 1655, nr rej.: 129/54 z 20.09.1954 (wypis z księgi rejestru)
– mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu katolickim, nr rej.: 246/90 z 9.04.1990
KOLONOWSKIE – m. i gm.
Fosowskie – zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu katolickim, ul. ks. Gajdy, nr rej.: 175/88 z 17.06.1989
Kolonowskie – dom – biura huty, ul. Leśna 8, drewn., k. XVIII, nr rej.: 2359/96 z 9.04.1996
Staniszcze Wielkie – kościół par. pw. św. Karola Boromeuszka, 1883, nr rej.: A-125/2010 z 17.09.2010
LEŚNICA – m. i gm.
Dolna – kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XV, nr rej.: 1131/66 z 9.02.1966
– mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-kat., nr rej.: 203/89 z 7.02.1989
Góra Świętej Anny – obszar góry św. Anny, nr rej.: R 185 z 18.07.1949
– zespół klasztorny franciszkanów: – kościół pw. św. Anny, 1490, 1665, XVIII, nr rej.: 1/50 z 21.11.1950 (brak decyzji w NID) – klasztor, 1730-1749, 1905, nr rej.: j.w. – dziedziniec krużgankowy, XVIII/XIX, nr rej.: j.w. – 26 kaplic Drogi Męki Pańskiej i Dróżek Matki Boskiej, XVIII, nr rej.: 2010/74 z 30.12.1989 – 6 kaplic maryjnych, XVIII, nr rej.: j.w. – kaplica pw. św. Józefa, 1 poł. XVIII, nr rej.: j.w. – mogiła powstańców śląskich, nr rej.: 232/89 z 30.12.1989 – 2 mogiły żołnierskie, nr rej.: 233/89 z 30.12.1989 – budynek gospodarczy, tzw. kuźnia, nr rej.: A-208/2013 z 14.10.2013
– dom pielgrzyma (cz. centralna i skrzydło zach.), ul. Jana Pawła II, 929-1939, nr rej.: A-26/2004 z 27.01.2004
– karczma, ob. dom mieszkalny, ul. Leśnicka, XVIII/XIX, nr rej.: 1776/66 z 7.10.1966
– dom Związku Polaków w Niemczech, ob. Muzeum Czynu Powstańczego, pocz. XX, nr rej.: 2276/91 z 8.07.1991
– amfiteatr, po 1930, nr rej.: A-242/2016 z 15.01.2016
– piec wapienniczy – szybowy, obok amfiteatru, 2 poł. XIX, nr rej.: 2226/90 z 10.07.1990
Leśnica – osiedle zabytkowe, nr rej.: 155/57 z 12.09.1957 (wypis z księgi rejestru)
– kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1717, 1843, nr rej.: 1135/66 z 10.02.1966
– kościół cmentarny pw. Najśw. Marii Panny, XVI/XVII, XIX, nr rej.: 1136/66 z 10.02.1966
– mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na cmentarzu par., 1981, nr rej.: 204/89 z 1989
– dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 20-22, 1933-36, nr rej.: A-81/2009 z 11.02.2009
woj. opolskie – pow. strzelecki
115
– dom, ul. Bolesława Chrobrego 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 1889/67 z 12.10.1967
– dom, ul. Bolesława Chrobrego 15 (d. 17), 1 poł. XIX, nr rej.: 1891/67 z 12.10.1967
– dom, ul. Ligonia 2, pocz. XIX, nr rej.: 1892/67 z 12.10.1967
– dom, ul. Ludowa 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 1893/67 z 12.10.1967
– dom, ul. Ludowa 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 1894/67 z 12.10.1967
– dom, ul. Ludowa 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1895/67 z 12.10.1967
– dom, ul. Ludowa 7, 1 poł. XIX, nr rej.: 1896/67 z 12.10.1967
– dom, ul. Ludowa 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 1897/67 z 12.10.1967
– dom, ul. Młyńska 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 1898/67 z 12.10.1967 (nie istnieje)
– dom, Rynek 4 (d. pl. Narutowicza), XIX, nr rej.: 1880/67 z 1.06.1967
– dom, Rynek 7 (d. pl. Narutowicza), XVIII/XIX, nr rej.: 1881/67 z 1.06.1967
– dom, Rynek 8 (d. pl. Narutowicza), XIX, nr rej.: 1882/67 z 2.06.1967
– dom, Rynek 12 (d. pl. Narutowicza), poł. XIX, nr rej.: 1883/67 z 2.06.1967
– dom, Rynek 22 (d. pl. Narutowicza), 1 poł. XIX, nr rej.: 1884/67 z 2.06.1967
– dom, Rynek 23 (d. pl. Narutowicza), poł. XIX, nr rej.: 1885/67 z 2.06.1967
– dom, Rynek 24 (d. pl. Narutowicza), poł. XIX, nr rej.: 1887/67 z 11.10.1967
– dom, Rynek 25 (d. pl. Narutowicza), poł. XIX, nr rej.: 1888/67 z 11.10.1967
– dom, ul. Strzelecka 3, pocz. XIX, nr rej.: 1899/67 z 12.10.1967
– młyn wodny, ul. Porębska 6, XIX, nr rej.: 972/65 z 28.01.1965 (nie istnieje ?)
Raszowa – kościół par. pw. Wszystkich Świętych, XV/XVI, nr rej.: 142/54 z 27.12.1954 (wypis z księgi rejestru)
– spichrz, ob. dom mieszkalny, ul. Kościelna 4, 1802, nr rej.: 2072/82 z 18.02.1982
Wysoka – kościół par. pw. św. Floriana, XV/XVI, 1933-1934, nr rej.: 141/54 z 27.12.1954 (wypis z księgi rejestru)
– dom nr 46 (d. 26), XIX, nr rej.: 1918/67 z 21.10.1967 (nie istnieje)
Zalesie Śląskie – kościół par. pw. św. Jadwigi, 2 poł. XIV, 1812-15, nr rej.: 885/64 z 15.05.1964
STRZELCE OPOLSKIE – m. i gm.
Błotnica Strzelecka – zespół pałacowy, XIX: – pałac, nr rej.: 2037/78 z 31.07.1978 – park, nr rej.: 136/86 z 6.06.1986
Dziewkowice – spichrz dworski, XVIII/XIX, nr rej.: 1775/66 z 7.10.1966
Grodzisko – kościół par. pw. św. Katarzyny, 1812, 1924, nr rej.: 1132/66 z 9.02.1966
Kadłub – dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: 1045/65 z 2.06.1965 – 2 czworaki, nr rej.: j.w.
Kalinowice – park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 138/86 z 1986
Kalinów – kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV, XVIII, nr rej.: 944/65 z 9.01.1965
– zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-kat., nr rej.: 198/88 z 6.10.1988
– spichrz dworski, XIX, nr rej.: 1783/66 z 8.10.1966
– park dworski, 2 poł. XVIII – XIX, nr rej.: 186/88 z 7.11.1988
Płużnica – kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 1300, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: 1137/66 z 10.02.1966
– zespół pałacowy, k. XIX: – pałac, nr rej.: 2124/86 z 23.06.1986 – park, nr rej.: 137/86 z 13.06.1986
Rozmierka – dwór, 1800, nr rej.: 1046/65 z 2.06.1965 – spichrz dworski, 1800, nr rej.: 881/64 z 15.05.1964
Rozmierz – kościół par. pw. św. Michała, XIV, XVIII, pocz. XX, nr rej.: 130/54 z 13.09.1954
– zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-kat., 1921, nr rej.: 195/88 z 6.10.1988
Strzelce Opolskie – stare miasto, nr rej.: 39/49 z 10.06.1949
– kościół par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kołłątaja 9, 1904-07, nr rej.: A-51/2007 z 29.03.2007
– kościół ewangelicki, ul. Opolska, 1825, 1888, nr rej.: 1138/66 z 12.02.1966
– kościół cmentarny pw. św. Barbary, ul. Opolska, drewn., 2 poł. XVII, nr rej.: 97/54 z 8.05.1954 (wypis z księgi rejestru)
– dom zakonny elżbietanek, ul. Powstańców Śląskich 8, 1879, nr rej.: A-67/2008 z 14.07.2008
– grób lotników z kampanii wrześniowej 1939 na cmentarzu, nr rej.: 241/90 z 14.03.1990
– kapliczka przydrożna, ul. Ujazdowska 27, nr rej.: 2239/90 z 31.10.1990
– zespół zamkowy, XIV-1562 -XIX: – zamek (ruina), nr rej.: 973/65 z 28.01.1965 – brama zamkowa, nr rej.: j.w. – park, nr rej.: 22/48 z 28.01.1949 oraz 104/84 z 6.02.1984
– ratusz, XVI, 1844, nr rej.: 1381/66 z 2.05.1966
– baszta obronna, ob. dzwonnica, pl. Kościelny, XV, XVIII, nr rej.: 882/64 z 15.05.1964
– dom, ul. Karola Lange 3 (d. Marchlewskiego), 1 poł. XIX, nr rej.: 1385/66 z 2.05.1966
– dom, ul. Karola Lange 5 (d. Marchlewskiego), poł. XIX, nr rej.: 1386/66 z 2.05.1966
– budynek więzienia, ul. Karola Miarki 1, 1885-89, nr rej.: A-2360/96 z 29.07.1996 – ogrodzenie z wieżyczkami, nr rej.: j.w.
– kamienica, ul. Parafialna 1, 1875, nr rej.: A-41/2005 z 19.05.2005
– plebania, ob. dom mieszkalny, ul. Parafialna 2, XVIII, nr rej.: 1387/66 z 2.05.1966
– zagroda (d. bażantarnia), ul. Parkowa 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 2065/81 z 27.04.1981: – dom – budynek gospodarczy – budynek gospodarczy, drewn. – ogrodzenie
– dom, pl. Przyjaźni 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 1388/66 z 2.05.1966
– dom, pl. Przyjaźni 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 1389/66 z 2.05.1966
– dom, pl. Przyjaźni 4, 1 poł. XIX, nr rej.: 1390/66 z 2.05.1966
– dom, ul. Przyjaźni 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1391/66 z 2.05.1966
– zakład karny nr 2, ul. Świerczewskiego 3, 1893-96, nr rej.: A-2379 z 30.03.1998: – 2 pawilony więzienne – kuchnia – ogrodzenie z wartowniami
– dom, ul. Zamkowa 4, k. XIX, nr rej.: 2240/90 z 31.10.1990
– ujeżdżalnia koni, ul. Zamkowa 6, pocz. XX, nr rej.: 2044/80 z 28.01.1980
– d. browar, ul. Kościuszki 4, po 1890, nr rej.: 2267/91 z 20.05.1991
– spichrz, ul. Marka Prawego 27, drewn., XVIII, nr rej.: wpisany do inwentarza muzealnego (przeniesiony → Muzeum Wsi Opolskiej)
Sucha – kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XVI, 1820, nr rej.: 1139/66 z 12.02.1966
Szczepanek – kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, drewn., 1668, 1962, nr rej.: 883/64 z 19.05.1964
Szymiszów – kościół par. pw. św.św. Szymona i Judy, 1607, 1909-11, nr rej.: 131/54 z 13.09. 1954 (wypis z księgi rejestru)
– mogiła powstańca śląskiego Franciszka Waloszka, na cmentarzu rzym.-kat., nr rej.: 248/90 z 2.05.1990
– zespół pałacowy, XVII-XX: – pałac, nr rej.: 1047/65 z 25.06.1965 – spichrz, nr rej.: j.w. – park, nr rej.: 185/88 z 7.11.1988
UJAZD – m. i gm.
Jaryszów – kościół par. pw. Wniebowzięcia Najśw. Panny Marii, XV, 1860, nr rej.: 1133/66 z 10.02.1966
Klucz – kościół par. pw. św. Elżbiety, drewn., 1748, nr rej.: 98/54 z 13.05.1954 (wypis z księgi rejestru)
– plebania, 1 poł. XIX, nr rej.: 1969/72 z 17.11.1972
Księż Las – d. gorzelnia, XIX/XX, nr rej.: 2134/86 z 25.08.1986
Niezdrowice – cmentarz żydowski, 2 poł. XIX, nr rej.: 240/90 z 2.1990
Olszowa – kościół fil. pw. MB Śnieżnej, drewn., 1679, 1748, nr rej.: 99/54 z 13.05.1954 (wypis z księgi rejestru)
– zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-kat., nr rej.: 165/88 z 25.02.1988
– budynki folwarczne, ul. Hodowlana: – spichrz, XIX/XX, nr rej.: 2132/86 z 25.08.1986 – stajnia, 1912, nr rej.: 2133/86 z 25.08.1986
Ujazd – osiedle zabytkowe, nr rej.: 154/57 z 12.09.1957 (wypis z księgi rejestru)
– kościół par. pw. św. Andrzeja, 1613, XVIII, nr rej.: 1140/66 z 12.02.1966
– kościół pątniczy pw. Nawiedzenia NMP, 1858, nr rej.: 1141/66 z 12.02.1966
– ruina zamku, 1580-XIX, nr rej.: 884/64 z 15.05.1964
– dom, ul. 3 Maja 16, 1 poł. XIX, nr rej.: 1905/67 z 18.10.1967 (nie istnieje)
– dom, ul. Powstańców Śląskich 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 1907/67 z 18.10.1967
– dom, ul. Sienkiewicza 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 1908/67 z 18.10.1967
– dom, ul. Traugutta 34, 1 poł. XIX, nr rej.: 1909/67 z 18.10.1967
Zimna Wódka – kościół fil. pw. św. Marii Magdaleny, drewn., 1748, nr rej.: 100/54 z 10.06.1954 (wypis z księgi rejestru)
– zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-kat., 1921, nr rej.: 164/88 z 25.02.1988
ZAWADZKIE – m. i gm.
Kielcza – kościół par. pw. św. Bartłomieja, 1799, XIX, nr rej.: 1134/66 z 10.02.1966
– kaplica przydrożna, ul. Dobrego Pasterza, 2 poł. XIX, nr rej.: A-215 z 7.04,2016
– zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-kat., nr rej.: 193/88 z 3.10.1988
– dom, ul. 15 Grudnia 35, drewn., 1831, nr rej.: 1784/66 z 8.10.1966
Zawadzkie – mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-kat., 1921, nr rej.: 194/88 z 3.10.1988
– pałacyk myśliwski, ul. Czarna, XIX/XX, nr rej.: 2119/86 z 25.02.1986
Żędowice – zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-kat., 1921, nr rej.: 166/88 z 26.02.1988