Okres od wieku XVIII do końca wieku XX

Najliczniejszymi eksponatami są przedmioty  których pochodzenie związane jest z regionem  ziemi strzeleckiej  a powstanie datuje sie na okres pomiędzy XVIII a XX wiekiem.

Podzielone zostały one na podgrupy tematyczne.

Obrazy

Porcelana

Numizmatyka

Filatelistyka

Sprzęt gospodarstwa domowego

Narzędzia, przybory rzemieślnicze i rolnicze

Zabawaki

Przedmioty kultu i dewocjonalia

Militaria