Odeszli mentorzy i doradcy naszej inicjatywy

Tomasz Steifer – historyk i heraldyk

Roman Sękowski – bibliotekarz, historyk i heraldyk

Karol Mutz – lokalny historycj ziemi strzeleckiej