Płużnica Wielka -odkrycia

Znajdujący się w pobliżu stawu, w parku XIX wiecznego pałacu,  obiekt naziemny na założeniu planu koła prtezenyuje się okazale bo o powierzchni ponad  300 metrów kwadratowych. Uwazany jest jako grodzisko wczesnośredniowieczne. Wzniesienie w postaci małego stożka otoczone  przypuszczalną fosą, do naszych czasów miejscami wypełnioną wodą. Liczne znaleziska artefaktów w postaci odłamków naczyń glinianych oraz innych przedmiotów potwierdziły w wczesniejszych badaniach o charakterze obronnym tego obiektu.