Słownik gwary strzeleckiej

Prosimy o przesyłanie przykładów odmienności słownictwa lokalnej gwary  ślaskiej występującej na ziemi strzeleckiej:

Wyrazem który w gwarze  strzeleckiej jest mniej znanym określeniem, jest słowo bebołk lub bebok. Wyraz ten stosowany był i jest, szczególnie na terenach Śląska Opolskiego i Górnego Śląska. Oznacza on straszydło, coś co ze wzgledu na swój wygląd powinno budzić lęk u małych dzieci.