Turystyka krajoznawcza ziemi strzeleckiej

KONTAKT

Zapraszamy do współredagowania tej platformy, czekamy na propozycje oraz interesujące publikacje

E-Mail info@moreantiqu.com

Inicjatywa społeczna Moreantiqua została powołana do życia  przez grupę obecnych i byłych mieszkańców powiatu strzeleckiego  w 2015 roku, którzy wraz kilkoma członkami swoich rodziny oraz przyjaciółmi postawili sobie za cel  propagowanie turystyki krajoznawczewj, pielęgnację lokalnej tradycji oraz zbieranie pamiątek historii ziemi strzeleckiej.

Nasze Inicjatywy

1.Popularyzacja  turystyki krajoznawczej ziemi strzeleckiej

2.Zabezpieczenie ruiny na rożniątowskiej górce

3. Uruchomienie ruchomych punktów muzealnych

4. Utworzenie listy lokalnych zabytków potrzebujacych pomocy

5. Popularyzacja  miejscowości powiatu strzeleckiego i ich ciekawych zabytków

6. Zachowanie w pamięci lokalnych nazw miejscowych poprzez opracowanie ich zbioru

7. Promowanie lokalnych historyków poprzez publikację ich opracowań na naszym portalu.