Kontakt i współpraca

KONTAKT

Zapraszamy do współpracy i współredagowania zawartości naszej strony, czekamy na propozycje oraz interesujące publikacje

Inicjatywa społeczna Moreantiqua została powołana do życia  przez grupę obecnych i byłych mieszkańców powiatu strzeleckiego  w 2015 roku, którzy wraz kilkoma członkami swoich rodziny oraz przyjaciółmi postawili sobie za cel  propagowanie turystyki krajoznawczej, pielęgnację lokalnej tradycji oraz zbieranie pamiątek historii regionu ziemi  strzeleckiego.

Nawiązaliśmy współpracę z towarzystwem Polska Wspólnota Heraldyczna oraz z jej organem Polska Rola herbowa Nova Heroldia. Tam tworzona jest nowa tradycja rodzinna. http://novaheroldia.net

Nasze Inicjatywy

Naczelnym celem naszej inicjatywy jest powolania do zyciu Muzeum w Strzelcach Opolskich.

1.Popularyzacja  turystyki krajoznawczej ziemi strzeleckiej

2.Zabezpieczenie ruiny na rożniątowskiej górce

3. Uruchomienie ruchomych punktów muzealnych

4. Utworzenie listy lokalnych zabytków potrzebujacych pomocy

5. Popularyzacja  miejscowości powiatu strzeleckiego i ich ciekawych zabytków

6. Zachowanie w pamięci lokalnych nazw miejscowych poprzez opracowanie ich zbioru

7. Promowanie lokalnych działaczy społecznych i miłośników historii poprzez publikację ich opracowań na naszym portalu.

8. Wykonanie repliki figurki bozka Tyr znalezionego w stawie klasztoru cystersów w Jemielnicy.

9. Wykonanie replika miecza z Kielczy