Mszalny kielich powraca do Szymiszowa

Dzięki historycznej pasji pana Norberta Waclawczyka, parafia Szymiszów wzbogaciła się o nowy obiekt sakralny. Jest to szklanny kielich do hostii z wygrawerowanym napisem Der Leib Christi Amen (Ciało Chrystusa Amen)Przedmiot ten został odnaleziony na ,,pchlim targu,, w Opolu, gdzie sprzedąjacy podał małą anegdotę co do historii pochodzenia tego kielicha. Otóż miał on być własnością księdza Teodara Pache, który był proboszczem w parafii Schimischow. Kielich ten był podziękowaniem dla księdza Pache za jego zaangżowanie w rozbudowę kościoła parafialnego. Kielich został ufundowany w 1908 roku przez pracowników zakładów Cementowych w Schimischowie, jako podziękowanie za podjęcie inicjatywy rozbudowy kościoła parafialnego. Kielich ten używany był do ostatniej posługi dla chorych i umierających. W 1939 roku po przejściu na emeryturę i przeprowadzeniu się do Strzelec Wielkich, jako osobista rzecz został zabrany. Przed śmiercią, na początku stycznia 1941 roku, kielich przekazany został jednej z sióstr zakonnych Elżbietanek ze Strzelec. Z koleji w latach powojennych przeszedł on w ręce pewnej rodziny ze Strzelc Opolskich, której nazwiska nie ujawniono.
Przed dwoma laty, podobny eksponat , pan Waclawczyk przekazał księdzu Ferdynandowi Wójcikowi, rodzinnej pamiątki. Była to mała kapliczka naścienna, prezent hr. Strachwitza z Izbicka, dla pary nowżeńców Franciszka i Pauliny Waclawczyk z domu Thomala. Widoczna jeszcze z tyłu, osobista dedykacja potwierdza włascicela i darczyńcę. Kapliczka znalazła swoje godne miejsce na ścianie plebanii w Szymiszowie.
Poniżej fotografia kapliczki