Rozmierz -odkrycia

Do pewnych i udokumentowanych  odkryć  średniowiecznych w Rozmierzy należy zaliczyć godzisko położone w północno-zachodniej części wioski, w niedalekiej odległości od polnej drogi prowadzącej do Grodziska. Kształt tego terenu w rzucie poziomym przypomina wzdłużony owal. Wprawdzie brak śladów wałów jak też fosy, jednakże należy przypuszcza że takowa istniała zassilana z pobliskiej  rzeczki. Areał  obiektu  określony jest na ponad 300 metrów kwadratowych. Składa sie on z grodu pochodzacego z XIII wieku który został zbudowany na wczesniejszej osadzie szacowanej na wiek  III I IV naszej ery. Niewykluczone że w wartswach dolnych znajduja się o wiele starsze ślady zasiedlenia. Mowa tu jest o wczesniejszej osadzie kultury łżyckiej.