Archeologia

Najstarsze wiadomości pisane dotyczące ziemi opolskiej pochodzą z zapisków Geografa Bawarskiego z IX wieku. Do roku 1970 w wyniku prac archeologicznych, na terenie ziemi strzeleckiej dokonano odkrycia około 100 stanowisk (osady, grodziska, , cmentarzyska płaskie i kuhanowe, skarby w postaci monet oraz pojedyncze znaleziska) Po tym roku,  dokonano pojedynczych znalezisk monet, naczyń glinianych, szklannych oraz części  uzbrojenia.
Poniżej podajemy nazwy miejscowości, w obrębie ziemi strzeleckiej, na których terenie dokonano takich własnie odkryć.
Balcarzowice, Czarnocin, Grodzisko, Izbicko, Jemielnica, Kielcza, Ligota Dolna, Osiek, Płunica Wielka, Rozmierz, Rozmierka, Rożniątów, Ujazd, Siedlce, Sucha, Suche Łany, Strzelce opolskie, Szymiszów, Wysoka, Zalesie Śląskie, Zawdzkie.

Znaleziska z okresu przedchreścijańskiego na ziemi strzeleckiej nawiązują z pewnością do ludów zamieszkujących naszą ziemie w okresie wczesnego brązu i żelaza. Ale znane są również znaleziska z eopki kamienia. Można zadać sobie pytanie,  kim byli owi ludzie i dlaczego ich siedliska zlokalizowane zostały w pobliżu strumieni i ciekow wodnych. I tak przykladowo,  pomiędzy Szymiszowem a  Rozniątowem, ale z pewnością również na terenie dzisiejszej zabudowy tych miejscowosci znajdowaly sie takie siedliska. Należy przypuszczac że to niepowtarzalnośc topografii terenu sprawiła że tu a nie gdzie indziej zakladano pierwsze prastare siedliska. Już od pradziejów ludzie osiedlali się glównie nad brzegami wielkich i małych rzeka oraz przeróznych zbiorników wodnych. To woda i las były żywiołami dawnych ludzi którzy korzystali z dobrodziejstwa natury osiedlając się na takich terenach. Szczególnym walorem okolic Rożniatowa i Szymiszówa jest z pewnością strumień wodny przepływajacy przez te miejscowości. Jego tajemniczośc oraz niezwykłye usytuowanie jako cieku wodnego sprawiło że był magicznym czynnikiem determinujacym życie tutejszych mieszkańców. Zarówno rożniątowskie źródło oraz znikajacy w czelusci ziemi za Szymiszówem ciek wodny oraz blskośc rożniątowskiego wzgóra, wszystko to sprawiało że teren ten był przez tysiace lat miejscem zamieszkania.

Odkrycie archeologiczne z 1818 roku dotyczace urn ciałopalnych grobów, według publikacji Dr. Kruse.
Pierwsze opisane, poważne odkrycie archeologiczne w okolicy Szymiszowa i Rozniątowa zdarzyło się w jesieni 1818 roku. Dawny własciciel majatku Rozniątowskiego Justitz Rat von Elsner, Justitarius Schneider z Szymiszowa oraz Rentmeister Thile na swoich polach odkryli miejsce pochówku z okresu przedchrześcijańskiego. W skład odnalezionych stanowisk wchodziły głównie urny ciałopalnego pochówku. Pierwsze znalezisko zlokalizowano na równinie pomiędzy Szymiszowem a Strzellcami Wielkimi. Dugie odkrycie miało miejsce na południe od Rożniątowa w kierunku na wieś Dolna. Oba znaleziska charakteryzują  się stanowiskami pochówku ciałopalnego w postaci urn odnalezionych w całości jak i w postaci odłamków skorup. Różnorodność materiałów z jakich wykonano naczynia była zaskakująca. Częściowo były one opatrzone różnymi znakami i prostymi wzorami. Niektóre wykonane były z mlecznego szkła inne z gliny pokrytej glazura. Inne znowu wykonane były z szaro-żółtej masy gliniannej ozdobione wokoło wzorem małych skośnych krzyżyków. Podobne ornamenty odnajdywano już na cegłach pochodzących z okresu rzymskiego. Częśc pokryta została róznymi kolorowymi farbami od brązowej poprzez szarą do czerwonej włącznie. Pewna część naczyń była barwy biało-wapiennej jak fajans bez glazury, inne znowu podchodziły pod kolor błyszcząco zielony jako barwa podstawowa a ozdobione róznymi ciemnymi i białymi wzorami. Obok całych i odłamków naczyń glinianych i glinopodobnych, znaleziono również wiele kawałków wykonanych ze szkła. Jednak ich struktura i rodzaj odbiegały od znanych nam dzaisiaj wyrobów szklannych. Można przypuszczac że większość z tych szklannych odłamków należy zaliczyc do naczyń unowych. Oprócz ceramiki i szkalnnych odłamków na stanowiskach tych odnaleziono również przedmioty metalowe w postaci żelaznych spic oszczepów, żelazne groty, noże, gwożdzie z niewiadomego metalu. Może rozchodzi się zarówno o żelazo jak i brąz. Znalezisko w całości zostało przekazane do musem wrocławskiego.