STOWARZYSZENIE KRĄG PRZYJACIÓŁ SZYMISZOWA

Zostało założone 25 maja 2022 roku. Stowarzyszenie współpracuje z samorządem wiejskim  sołectw w obu częściach Szymiszowa, samorządem miejskim i powiatowym Strzelce Opolskie , placówkami kultury, szkołami,  Incjatywą Społeczną Moreantiqa.

Celem działności stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw majacyh na celu promowanie miejscowości Szymiszów,  wspieranie inicjatyw pojedynczych osób w pracach na rzecz środowiska, organizowanie wspólnych , odczytów, wystaw, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, czy też w przyszłości wydawania publikacje.

Stowarzyszenie jest organizacją niedochodową, a wszelkie dotacje mogą być w 100% odliczone od podatku. Stowarzyszenie rozpoczęło swą działalność w dniu 22 czerwca 2022 r. w Szymiszowie Osiedlu. Sowarzyszenie opiera się na moralnej i materialnej pomocy ludzi mieszkających w Szymiszowie, jak też wywodzących się rodem lub pochodzących z miejscowości Szymiszów.

W ciągu tych 6 miesięcy zrealizowaliśmy min: 4 wycieczki, 8 spotkań warsztatowych, 2 panele dyskusyjne, Piknik Rodzinny, Spacer drogami Szymiszowa, Wystawę z warsztatów z upcyclingu, kiermasz świąteczny i inne.  Uczestniczymy w przygotowaniach do udziału w projekcie Smart Villages oraz w styczniu po raz pierwszy wystartowaliśmy w konkursie organizacji pozarządowych ogłoszonym przez Burmistrza Strzelec Opolskich

 

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Wiceprezes

Skarbnik

Sekretarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu