Wysoka -odkrycia

Wysoka jest miejscowoscia o niepowtarzalnej przeszlosci. Jako dobra rycerskie Wysoka wymeniana  jest pod data 1278 roku. Zamek na Wysokiej, ktorego resztki zostaly rozebrane na przelomie XIX i XX wieku skrywaly wiele tajemnic do dzisiaj nie wyjasnionych. Do jednej z nich zaliczamy legende o rycerzu rozbojniku.