Wiejskie herby jako sposób na popularyzacjię własnej miejscowości ?

Sprawy związane ze stanowieniem symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz. 38). Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia (w drodze uchwały organu stanowiącego) własnych herbów, weksyliów (flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa, banner i in.), pieczęci, insygniów (łańcuch, laska, dzwonek i in.) oraz emblematów i innych symboli (np. oznaka radnego, statuetka, klucz). Taka defincja jest w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych i Administracji.

Czy więc wieś jest jednostką samorzadu terytorialnego? Jesli tak, to czy ma prawo posiadania własnego znaku rozpoznawczego jakim jest herb?

Nie odpowiadając od razy na powyższe pytania, zaproponujemy państwu próbę przedstawienia miejscowości Szymiszów na podstawie projektu herbu dla samej miejscowości ( nie tylko wioski od której bierze swoją nazwę ta miejscowość) ale również jej kilku części które odegrały kluczową role w jej historii.

Miejscowość Szymiszów

Opisując od góry, przedstawiamy herb w którym centralną postacią jest legendarny Siemisz ( założyciel wioski) który pojawia sie w legendzie o początkach powstania wsi oraz źródłosłowie nazwy Szymiszów. Postać rycerza w zbroi trzymajacego w prawe ręce włócznie z nabitą na niej głową psa, ziejącą ogieniem. W drugiej ręce grabie. Pod jego stopami kupka kamieni wapnia na której złote krążki symbolizujące skarb. Wedłu założenia autora herbu, postać ta swoja symboliką skupia w sobie historie miejscowości, od historii o pierwszym legendarnym założycielu osady, rycerzu rolniku (trzymane grabie) poprzez legendę o psie ziejacym ogniem, i skarbie znalezionym przez rycerza Siemisza w dawnych czasach, do najnowszych dzejow miejscowosci gdzie starben jest kamien wapienny

Blazon – W niebieskim, rycerz stojacy w pełnym rysztunku, z pawim pióropuszem na chełmie o srebrnej barwie, trzmający z prawej włócznię z nabitą na niej głową psa, ziejącego ogniem, z lewej złote grabie. Poniżej, pomiędzy jego rozkroczonymi nogami, z podstawy wyrasta wzgórze kamienne na którym złożono w pas, złota obręcz symbolizujaca pierścień w towarzystwie dwóch złotych krążków.

Kolejne prezentowane herby są odpowiednikami graficznego przedstawienia poszczególnych części miejscowości, które posiadają własne historycznie uzasadnione nazwy. Elementy zawarte w tych herbach nawiązują zarówno do przedmiotów jak i krajobrazu związanego z tym a nie innym miejsce. Herb drugi.

Szymiszów Piołski

Grafika tego znaku herbowego nawiązuje do charakterystycznej budowli tej części miejsowosci, jaką jest kościół parafialny a właściwie jego wieża. Oddane dokładnie elementy architektoniczne wież, pomiędzy dwoma drzewami sosny, które rosną w bliskości kosioła nie stwarzają wątpliwości co do identyfikacji tego obiektu. Niebieska wstęgo charakteryzuje przepływający obok stumień.

Blazon -w złotym polu tarczy, dzielonej w pas obniżoną niebieską wstęgą ponad srebrną podstawą, dwa naturalnej barwy, drzewa sosnowe, pomiędzy którymi wieża kościelna.

Szymiszów Prankel
Następną z dzielnic Szymiszowa założona na przełomie XIX-XX wieku jako miejsce zamieszkania pracowników tamtejszych zakładów cementowo-wapienniczych jest Prankel. Nazwa pochodzi od nazwiska współwłaściela tych zakładów pieców kręgowych Prankla.  Dzieki jego inicjatywie powstało małe osiedle złożone z dwuch baraków mieszkalnych, oraz dwóch jednopietrowych budynków z przybudówkami. Własnie charakterystyczna budowla baraki i rosnacych na tym osiedlu lip dało podstawy graficznego przedstawienia tego osiedla w ten a nie inny sposób.

Blazon – w niebieskim, konstukcja mieszkalna parterowa domu z przybudówką z lewej strony, pomiedzy dwoma drzewami lipy.

Szymiszów Osiedle zwane Wapienniki

Ta część miesjcowości Szymiszów, zawdzięcza swoje istnienie zabudowie przemysłowej i mieszkalnej która rozwinął się pod koniec XIX wieku. Charakterystyczny jest piec kregowy który zapoczatkował rozwój całej miejscowości. Symbolicznie złożone u poddtawy narzedzia, w postaci kilofa i młota, pomiedzy którymi hełm skalnika złozono nawiazuja do kopalni odkrywki kamienia wappiennego ciągnacej się na odcinku ponad dwóch kliometrów aż po same obrzeże wsi, do Kliczowej góry.

Blazon – Na tarczy, z podwyższoną zielona podstawą na której złożono w skos od siebie, złoty kilof i młot, pomiędzy którymi złoty hełm skalnika. Powyżej na niebieskim, piec kręgowy do wypalania kamienia wapiennego o czerwonym dachu, za którym wysoki, dymiący komin przemysłowy.

Szymiszów Kozice vel Kosice vel Koschütz

Jest to miejsce zabudowane należące administracyjnie do wsi Szymiszow, jako pozostałość dóbr ziemiańskich wchodzących w skład majątku szymiszowskiego. Ta część była intergralnym areaałem dwóch folwarków Koschütz oraz Tenczyn. (Do 1945 roku Agatenhof i Luisenhof) Z miejscem tym wiążę się legenda o psie ziejącym z pyska ogniem, strazniku skarbów ukrytych gdzieś w ziemi. Ich znalazcą miał być legendarny rycerz Siemisz.

Blazon- w niebieskim czarna głowa psa ziejąca płomieniami ognia z pysku, zwrócona w prawo.

Szymiszów majątek

Jest to obszar zajmujący teren wokół pałacu, wraz z areałem zabudowy gospodarczej majątku, czworaków oraz dawnego młyna dworskiego, plebani i sąsiadujących budynków mieszkalnych.

Symbolika zawarta na tarczy herbowej nawiązuje zarówno do historii związanej z byłymi włascicielami dóbr rycerskich Szymiszów ( godła Kalinowskich, Tenczynów, Strachwizów) jak również do legendy powstania miejscowości ( głowa psa ziejącego ogniem) oraz do architektury miejscowego pałacu wybudowanego w pobliżu starego średniowiecznego grodziska. barwa niebieska i złota nawiązuja do barw śląska.

Blazon – na niebieskiej tarczy pomiędzy złotą obniżoną głowicą na której topór, głowa psa ziejącego ogniem oraz strzała srebrna w słup, na końcu rozdwojona, na każdym z końców strzały gwiazda sześcioramienna złota., a podwyższoną złotą podstawa na której głowa dzika złożona, widnieje bryła budynku o charakterystycznych detalach architektonicznych nawiązujących do istniejącej zabudowy pałacowej.