Szymiszów -odkrycia

Bogate znaleziska archeologiczne pochodzące z Szymiszowa, stawiają tą miejscowośc w czołówce jesli chodzi o dowody z przeszłosci ziemi strzeleckiej. Do najwazniejszych odkryć należało odkrycie grobu  oraz resztek domostwa, w miejscu zbudowy budynku  straży pożarnej OSP Szymiszów. W trakcie prac budowlannych  w 1928 roku, natrafiono na resztki zabudowy ziemiankowej oraz  groby ciałopalne. Wsród różnych przedmiotów  znaleziono międzyinnym fragmenty obuwia oraz innych przedmiotów gospodarstwa domowego, Drugiego odkrycia dokonano w czasie budowy schronu przeciwlotniczego w przypałacowym parku. Było to cmentarzysko o pochówku mieszanym, ciałopalne  tak zwane urnowe i  w  narmalmym pochówku zwłok. Ciekawostką jest sposób chowania zmarłych,  a mianowicie w pozycji siedzącej, co sugeruje na bardzo odległe prahistoryczne czasy.  Liczne resztki naczyń glinianych jak też średniowieczny dzbanuszek glinkowy jaki odnaleziono w latach siedemdziesiątych XX wieku, świadczą o intensywnej działaności człowieka na tym terenie.  Dznbanuszek datowany jest na okres przełomu wieku XIII i XIV. Poza tym,  w niedalekiej odległości od  obecnego pałacu, przy drodze wiodącej w kierunku Strzelc, odkryto trzy kurhany prawdopodobnie z okresu germańskiego. Licznie znajdowane resztki naczyń gliniannych nad potokiem Suszka,  w części zwaną Piołskami, świadczą o wzmożonej działaności zamieszkałej tutaj ludności. Także znaleziska z okresu rzymskiego, monety oraz wyroby ze szkła wskazują conajmniej na intensywna wymianę handlową z imperium rzymskim, w okresie II i III wieku naszej ery. Przypuszczalne są również resztki stanowiska obronnego w postaci małego grodu, z okresu wczesnego średniowiecza  szacunkowo wiek XI lub XII, który prawdopodobnie znajdował się  pomiędzy dzisiejszym kościołem a gospodarstwem zwanym Holkowe.