Suche Łany -odkrycia

Na terenie wioski Suche Łany oraz w jej pobliżu, dokonano odkrycia kilku domniemanych grodzisk  średniowiecznych. Jedeno z nich przy drodze  z Suchych Łanów do Olszowej na południowy zachód od wioski. Drugi objekt znajduje się również w pobliży wspomnianej drogi w kierunku zachodnim. Istnieją również pewne przesłanki o istnieniu trzeciego stanowiska w pobliżu wioski, gdyż na okolicznych polach znaleziono wiele przedmiotów ceramicznych pochodzących z tego okresu.