Sucha -odkrycia

Na południowy wschód od  starego centrum wioski,  stwierdzono pozostałości po starym grodzisku. Miejsce domniemanego grodziska charekteryzuje się  dobrymi walorami obronnymi.  Znajduje się na małym wzniesieniu w postaci kopca co przemawia za pozostałościami miejsca obronnego. Taże na tym terenie odnajdywano resztki ceramiki glinianej.