Strzelce -odkrycia

W toku licznych badań powierchniowych na terenie przypuszczalnej osady, jak też poza  murami  historycznego XIII wiecznego miasta,  znaleziono liczne ułamki naczyń glinianych z okresu wczesnego średniowiecza.  Na podstawie ich rozmieszczenia jak też częstotliwości ich występowania przyjęto że istniało na tym terenie  dość silne osadnictwo i to w różnych okresach historii Śląska. W większości datowanie te przyjęto na okres czasowy X i XI wieku. Jednym z ciekawszych znalezisk były resztki ceramiki oraz pierscionek z brązu X -XII wieku. Nie wykluczono, że we wczesnym średniowieczu, był to teren większej kasztelani. Wiele śladów wskazuje na szczególnie silny rozwój osady w początkach okresu XIII wieku. Ponieważ nie dokonywano szczegółowych badań archeologicznych,  a jedynie pobierznych oględzin sonadażowych, można wyjść z założenia że obecność ludzka w tym miejscu jest o wiele starsza. Są przesłanki ku temu,  że średniowieczny gród strzelecki stoi na starszych warstwa osadnictwa,  a mianowicie  z epoki  neolity, brązu i żelaza. Uwzgledniając znaleziska z okresu rzymskiego w okolicach pobliskiego Rożniątowa,  można pokusić się o stwierdzenie,  że również wpływ rzymski pozostawił na terenie Strzelec swoje ślady.