Pamiątki historyczne ziemi strzeleckiej – fakty i publikacje stowarzyszenia

Witam serdecznie przyjaciół historii ziemi strzeleckiej.

Z wielką satysfakcją pragniemy zaprezentować Państwu sześć pozycji wydawniczych,  z  cyklu  Pamiątki Historyczne Ziemi Strzeleckiej, wydane sumptem Inicjatywy Społecznej Moreantiqua jakie ukazały się po raz pierwszy w 1999 roku a ich powtórne wydanie ukazało się w 2021 roku Niestety niski nakład spowodował ich szybką wyprzedarz i  obecną niedostępność. Zanosimy się ze wznowieniem wydawniczym tych pozycji.

1. Rożniątowska Ruina,  Historia i Legendy

Opracowanie to obejmuje w swej treści wszelkie materiały związane z historią i teraźniejszością tego szczególnego miejsca. Począwszy od legend i utworów literackich poświęcone temu objektowi, poprzez przedstawienie dokumentacji ikonograficznej, jak też wszelkich artefaktów mających jakiekolwiek powiązanie zarówno z ruiną kaplicy św. Floriana jak również z osobami zajmującymi się jej odbudową.

 

 

2. Szymiszów, kościół i cmentarz

Cmentarz i kościół w Szymiszowie jest jednym z najciekawszych  obiektów turystycznych do zwiedzania na ziemi strzeleckiej . Pragniemy przedstawić w tym opracowaniu nie tylko historię powstania tego obiektu ale również wszelkie materiały związane z mieszkańcami tej miejscowości. Tak więc obok rysu historycznego, zaprezentujemy  wiele nieznanych opowiadań i legend w powiązaniu z wydarzeniami w których udział brali mieszkańcy tej miejscowości.

3. Miecz z Kielczy, historia odkrycia, zaginięcia i odnalezienia obiektu  archeologicznego, zwanego Śląskim Ekskaliburem. Legenda związana z jego powstaniem przedstawiona  w formie  opowiadania z epoki brązu, oddająca w obrazowy sposób atmosferę życia  mieszkańców dzisiejszej ziemi strzeleckiej sprzed 3,5 tysiaca lat. Dalej przedstawiono rys historii odtworzenia tego miecza, w aspekcie  archeologii poznawczej artefaktów i ich użyteczności dla miłosników historii w formie replik i kopii. Zostaną zaprezenowane kulisy odkrycia, zaginięcia i ponownego odnalezienia oraz ideii wykonania repliki tego miecza. Daty, fakty, miejsca i osoby związane z historią tego obiektu.

4. Historia figurki bożka Tyr, odznalezionej w przyklasztornym stawie w Jemielnicy.  Próba odtworzenia  historii jego pochodzenia i okresu  powstania, na kanwie   krótkiego opwiadania  którego akcja rozgrywa się w epoce brązu. Szczególne miejsce w tym opracowaniu jest opis faktów związanych z rekonstrukcją tego artefaktów, według  materiałów i  informacji zebranych przez lokalnych historyków ziemi strzeleckiej szczególnie  inicjatora jego odtworzenia, Pana Norberta Wacławczyka.

5. Pozycja nawiązująca  do legendy księcia Mikołaja II Niemodlińskiego, ściętego w Nysie w dniu 27 czerwca 1497, w świetle faktów historycznych, legend i opracowań współczsnyc badaczy opolszczyzny. Ukazany zostanie również wątek związku  osoby księcia Mikołaja II z miejscowościami Sucha i Szymiszów,  w aspekcie zaginionych doczesnych szczątków   tego opolskiego księcia.

 

6. Szlachta ziemi strzeleckiej

Próba stworzenia zarysu historycznego mieszkańców ziemi strzeleckiej, na podstawie materiałów archiwalnych ze szczególnym uwzględnieniem rodów szlacheckich od średniowiecza do wieku XX . Daty, przynależności rodowe i majątkowe, nazwiska , miejscowości okregu strzeleckiego od średniowiecz do wieku XIX.

Poniżej prezentujemy osiągnięcia inicjatywy społecznej Moreantiqua w działaniach ratowania tradycji kultury materialnej i niematerialnej, na terenie ziemi strzeleckiej.

 

 

Po pracach zabezpieczających

1.Zabezpieczenie ruiny wieży kaplicy św. Floriana na rożniatowskiej górce pod Strzelcami Opolskimi.

2. Zgromadzenie kilkuset przedmiotów i artefaktów muzelnych z przeznaczeniem dla projektowanego muzeum regionalnego w Strzelcach Opolskich. Patrz, Eksponaty przyszłe muzeum

3. Powołanie do życia ruchomych punktów muzealnych, znajdujacych się w Strzelcach Opolskich, Wysokiej, Jemielnicy, Leśnicy.

Odlewy figurki bożka Tyr w brązie

4. Wykonanie ekonstrukcji zaginionej figurki bożka Tyr, pochodzacego z klasztoru cysterskiego w Jemielnicy, z przeznaczeniem dla parafii w Jemielnicy oraz zbiorów muzeum śląskiego w Niemczech, miast Görlitz i Ratingen.

5. Wspólpraca z muzeum Śląskim w Bytomiu i Nysie, ze szczególnym uwzględnieniem podjęcia projektu rekonstrukcji artefaktu archeologicznego, tak zwanego miecza z Kielczy.

6. Rozpoczecie projektu spisu nazw odmiejscowych rejonu ziemi strzeleckiej.

7. Powołanie do życia projektu uzupełnienia i rozszerzenia dokumentacji i informacji o zabytkach ruchomych i nieruchomych, znajdujących się na terenie ziemi strzeleckiej, tak zwanych zabytków gminnych.