Ligot Dolna -odkrycia

Z pobieżnych badań powierzchniowych na pobliskich polach, w niedalekiej bliskości od  starego centrum wsi, odnajdywano odłamki naczyń gliniannych, jak też inne artefakty przemawiajace za istnieniem wczesnośredniowiecznego grodziska lub osady. Swoistą sensacją było odkrycie niemieckich archeologów narzędzi krzemiennych ze starszej epoki kamiennej (Rys. Kurtza)