Jemielnica -odkrycia

Najwazniejszym i najbardzie sensacionalnym znaleziskiem na terenie wsi bylo odkrycie figurki bożka Tyr.  Szerzej zajeto sie tym tematem na wpisach. Dokonano rownież kilka pomniejszych odkryć archeologicznych, zarówno w okresie międzywojennym jak też w latach powojennych. W stawie przyklasztornym znaleziono figurę z brązu, która eksponowana była w strzeleckim muzeum. Prawdopodobnie była to figura kultowa okresu wczesnego średniowiecza, szacunkowo VIII lub IX wieku. Przedstawiala bożka nordyckiego Tyra. Odłamik naczyń gliniannych pochodzące z pierwszej połowy XIII wieku zostały odnalezione nad brzegiem rzeczki w odległości około 1300 metrów na północ od krawędzi wsi.

Na podstawie rysunku odnalezionego we wrocławskim archiwum udało się dokonać rekonstrukcji figurki bożka Tyr, pochodzącego z przyklasztornego stawu w Jemielnicy.  Znaleziska dokonano prawdopodobnie w czasie prac oczyszczania stawu przyklasztornego w XVIII wieku. Dzięki unicjatywie społecznej Moreamtiqua prace nad rekonstrukcją tej figurki zlecono gliwickiemu artyście  rzeźbiarzowi, Szymonowi Malinowskiemu.

Tak oto wyglada efekt jego pracy, służacy jako  wzór do formy z której odlano z brązu replikę figurki.

Powyżej, z lewej odlew z brązu, po prawej odlew z tworzywa sztucznego. Inicjatorzy tego projektu zaoferowali  w 2019 roku władzom gminy Jemielnica wejście w posiadanie tego artefaktu. Jednakże do dnia dzisiejszego nikt nie skorzystał z tej propozycji. Jedyną osobą która wykazała chęć wejścia w posiadanie tego przedmiotu, był ksiądz Pichen proboszcz kościoła pod wezwaniem Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP  . Jest to ważny moment dla naszego parafii, jako reprezentanta ciągłości historii klasztoru cysterskiego, gdzie przedmiot ten przechowywany był do pocztąków wieku XIX.

Według informacji inicjatywy społecznej Moreantiqua w posiadanie tej figurki weszły również dwa muzea górnośląskie w Niemczech. Między innym, Oberschlesische Museum in Ratingen (Norheim Westfalen) oraz Schlesisches Museum zu Görlitz (Sachsen).