Izbicko -odkrycia

Jest pewne wczesnośredniowieczne gordzisko położone w niedalekiej bliskości obecnego  kościoła parafialnego. Obok  tego obiektu przepływał strumień. Złożenie grodziska  na planie zbliżonym do koła, na niewielkim wzniesieniu otoczonym wałem ziemnym oraz rowem jak też od strony strumyka dość szeroka  fosą. Według przeprowadzonych pomiarów areał tego siedliska wynosi około 200 metrów kwadratowych. Szacunkowo określa się iż jest to  zabudowa okresu wczesnego średniowiecza , przełom wieku XIII i XIV. Na terenie przynależym do wsi znaleziono ułamki naczyń średniowiecznych.