Izbicko -odkrycia

Pryzpuszcza się istniej trzech obiektów obronnych w formie małych grodków. Według przeprowadzonych pomiarów areał tego siedliska wynosi około 200 metrów kwadratowych. Szacunkowo określa się iż jest to  zabudowa okresu wczesnego średniowiecza , przełom wieku XIII i XIV. Na terenie przynależym do wsi znaleziono ułamki naczyń średniowiecznych. Inny obiekt przypuszcza się w wysokopiennym lesie w odległości około 700 metrów na pólnocny zachód od lesniczówki i około 3 km na północny wschód od kościoła w Izbicku. Złożenie grodziska  na planie zbliżonym do koła, na niewielkim wzniesieniu otoczonym wałem ziemnym oraz rowem jak też od strony strumyka dość szeroka  fosą.