IV Kolowkwium w Görlitz

Sprawy propagowania historii ziemie strzeleckiej nie obce są również w przestrzeni międzynarodowych dyskusji historycznych. Na IV Międzynarodowym kolokwium w Görlitz zaprezentowano referat omawiający wykonanie repliki zaginionego posażka bożka Tyr pochodzącego z klasztoru cystersów w Jemielnicy. Temat ten wzbudził żywą dyskusję co do sensu i potrzeby tworzenia replik zaginionych artefaktów oraz konkretnie w tym przypadku podjęcia ponownej dyskusji co do przynależności kulturowej tego obiektu.

Nasz kolega Norbert Waclawczyk, przekazał na ręce dyrektora placówki muzealnej-Schlesisches Museum Görlitz Dr. Markusa Bauer, replikę brązowej figurki bożka Tyr, zaginionej z muzeum we Wrocławiu (Breslau). w trakcie działań wojennych w 1945 roku.

List dyrektora Schlesisches Museum zu
Görlitz Dr. Markusa Bauera, potwierdzający przyjęcie repliki figurki bożka Tyr do zbiorów tej placówki.

Zaprezentowany artefakt wywołał ogromne zainteresowanie nie tylko uczestników IV kolokwium ale również pracowników muzeum. Jako formę podziękowania za przekazanie tego obiektu do kolekcji tamtejszych zbiorów Dr. Markus Bauer wystosował na ręce Pana Waclawczyka podziękowanie za wzbogacenie zasobów muzealnych placówki w Görlitz. Kontynuacją współpracy będzie kolejny projekt inicjatywy społecznej Moreantiqua jakim jest odtworzenie uszkodzonego miecza z Kielczy. Trwają prace nad wykonaniem formy tego artefaktu. Odtworzenie miecza nie było by możliwe gdyby nie pomoc i współpraca ze strony Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Stało się tak, dzięki uprzejmości dyrektor muzeum, Pani Iwony Mohl, oraz osobistemu zaangażowaniu kierowniczki działu archeologii, Pani Beaty Badura. Udostępniony skan 3D pozwolił na wykonanie wydruku 3D z którego powstanie forma i w końcowym efekcie replika tego miecza. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w pracach nad tym projektem.