Grodzisko -odkrycia

Znalezisko archeologiczne  wskazujace na istnienia małego grodu wczesnośredniowiecznego.  Licznie występujące odłamki  naczyń glinianych  znajdowane na terenie przydrożnych pól w kierunku miejscowości Rozmierz i Rozmierka,  pozwala stwierdzic na istnienie tam pewnych skupisk ludzkich, małych osad lub pojedynczych miejsc siedliskowych.