Bożek Tyr powróci do jemielnickiego klasztoru.

Po wielomiesięcznych staraniach ze strony Inicjatywy Społecznej Moreantiqua, projekt odtworzenia zaginionej figurki bożka Tyr z jemielnickiego klasztoru doczekał się szczęśliwego zakończenia. Właśnie otrzymaliśmy pierwsze próbne odlewy w syntetyku. Twórcą tej rekonstrukcji jest gliwicki artysta rzeźbiarz Szymon Malinowski. Podjął się trudnego zadania wykonania rzeźby, której istnienie zachowało się jedynie w formie opisu słownego i dwóch XIX wiecznych rysunków. Mamy nadzieję że obiekt ten stanie się atrakcją lokalnego muzeum w Jemielnicy i wzbudzi ciekawość miłośników historii. Sponsoren przedsięwzięcia jest rodzina Waclawczyk, która powołała do życia Inicjatywę Społeczną Moreantiqua.